Enschede

Zonnepark bij Glanerbrug krijgt met spoed nieuwe vergunning (en dit is waarom er haast is)

De procedure rond het zonneveld aan de Schukkinkweg bij Glanerbrug moet opnieuw, omdat de oorspronkelijke plannen zijn gewijzigd. Toch mag Kronos Solar van het college ondertussen verder met de ontwikkeling.

Kronos Schukkinkweg 03
Het zonnepark aan de Schukkinkweg is al in aanbouw © Wilco Louwes

Er is namelijk haast geboden bij de bouw van het 15 hectare grote zonnepark. Als het veld dit jaar niet in bedrijf is, dreigt Kronos Solar de SDE-subsidie van bijna 16 miljoen euro te verliezen.

Binnen drie jaar in gebruik

Al in oktober 2018 kreeg de Duitse zonneparkbouwer van de gemeenteraad toestemming om voor een periode van 25 jaar zonnepanelen op het veld tussen de Schukkinkweg en de N35 aan te brengen.

Op basis van die vergunning heeft Kronos een subsidie gekregen van het Rijk. Aan die subsidie is wel de voorwaarde verbonden dat het zonnepark binnen drie jaar in gebruik moet worden genomen.

Groter formaat zonnepanelen

Lang heeft Kronos moeten wachten om met de aanleg van het zonnepark te beginnen. Enexis zou de kabelaansluiting realiseren, maar daarvoor moest eerst het hoogspanningsstation aan de Vlierstraat worden uitgebreid met extra 'stopcontacten'.

Nu dat is geregeld, wil Kronos met oog op technische ontwikkelingen een aantal wijzigingen aanbrengen. Onder meer de afmetingen van de zonnepanelen en de draagconstructie worden veranderd, waardoor minder panelen nodig zijn. Ook wordt een bijgebouw iets groter dan gepland.

Nieuwe vergunning nodig

De wijzigingen betekenen dat de gemeenteraad Kronos Solar opnieuw toestemming moet verlenen om de percelen 25 jaar lang te gebruiken als zonnepark. Daarmee komt de deadline voor ingebruikname in gevaar. Om te voorkomen dat Kronos de subsidie verliest, grijpt het college een ‘kruimelvergunning’ aan. Voor zo’n vergunning van maximaal 10 jaar is geen toestemming van de gemeenteraad nodig.

De spoedvergunning is verleend, maar ligt de komende zes weken nog wel ter inzage. Inwoners kunnen dus wel zienswijzen indienen. In een later stadium wordt een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd om Kronos 25 jaar toestemming te verlenen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.