Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Stedeling betaalt waterschapsbelasting maar houdt natte voeten

De inwoners van Enschede betaalden in de afgelopen tien jaar 225 miljoen Euro aan waterschapsbelasting. De helft daarvan voor investeringen in het watersysteem. Van die 110 miljoen, zag de stad een kleine 2 miljoen terug in de vorm van een aantal waterprojecten. ‘Voor waterprojecten in de stad zelf is bij het waterschap maar moeizaam geld te vinden. Dat moet anders,’ stelt ex-wethouder Hans van Agteren, tot voor kort verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Enschede.

Kristalbaddd
Foto: Wouter Borre

Enschedeërs betaalden de afgelopen tien jaar zo'n 225 miljoen euro aan waterschapsbelasting. De helft daarvan was bestemd voor investeringen in het watersysteem. Van die 110 miljoen kreeg de stad 2 miljoen terug voor waterprojecten. Een fractie van de inleg.

„Voor waterprojecten in de stad zelf, is bij het waterschap maar moeizaam geld te vinden. Dat moet anders”, stelt ex-wethouder Hans van Agteren, tot voor kort verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Enschede.=

Logisch

Van Agteren, nu zelf kandidaat voor het Waterschap Vechtstromen, zegt dat niet voor niets. Voor hem is het volstrekt logisch dat het waterschap een grotere inspanning zou moeten leveren bij het oplossen van de Enschedese wateroverlast.

Rob van der Velde, zelfstandig adviseur op het gebied van riolering en waterbeheer, is het daarmee eens. 'Er vloeit nu onevenredig veel geld naar grote projecten in het buitengebied.' Hij noemt als actueel voorbeeld De Doorbraak, een nieuw aangelegde beek van 13 kilometer lengte tussen Twente en Salland met als doel afwatering bij hevige regenval en herstel van natuur en landschap en aanvoer van schoon water voor de landbouw.

Bekaaid

Ook uit navraag bij de gemeente en waterdeskundigen blijkt dat de stad er bekaaid afkomt waar het gaat om bijdragen van het waterschap aan het watersysteem in de stad zelf. Het gaat om een handvol projecten en het onderhoud van al bestaande beken, vijvers en waterlopen. De grootste bijdrage, 1 miljoen euro, was aan de Stadsbeek. De aanleg kostte in totaal 15 miljoen. Voor de andere projecten gaat het om bijdragen van maximaal een ton.

„Precieze cijfers zijn lastig te geven, het is maar net wat je meerekent en wat niet, maar in de afgelopen tien jaar hebben we het over een totaalbedrag van ergens tussen de 1,5 en 2 miljoen euro”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Dat is nog geen 2 procent van het door de inwoners van Enschede opgebrachte bedrag.

Waterprojecten

Vechtstromen noemt de cijfers 'niet representatief' en wijst in een reactie naar bijdragen aan grote waterprojecten buiten de stad (het Kristalbad), internationale kennisprojecten en de bestrijding van de muskusrat, inspanningen die ook voor de stad van belang zijn.

Van Agteren: „Natuurlijk is het zo dat investeringen in het buitengebied soms ook belangrijk zijn voor de stad. Maar het is vreemd dat er over de aanpassing of aanleg van een beek in het buitengebied geen discussie is - dat betaalt het waterschap - terwijl er voor vergelijkbare projecten in de stad maar heel moeizaam geld te vinden is.”