OmArm Enschede

Kwijtschelding waterschapbelasting nadelig voor minstens 6000 Enschedeërs

Het GBLT, de inner van belasting voor een aantal waterschappen en gemeenten, wil dat kwijtschelding van waterschapsbelasting met ingang van volgend jaar apart aangevraagd wordt. "Dit raakt minstens 6000 inwoners van de stad die het niet breed hebben", zegt Vic van Dijk van D66. Hij en zijn collega's van de gemeenteraad vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders moeten optreden tegen dit slechte plan. "We gaan hierover in gesprek", aldus wethouder Eelco Eerenberg.

444055 water 815271 1920 2
© Pixabay

De wijziging kwam totaal onverwachts en dat is om twee redenen vervelend. Vic van Dijk, raadslid voor D66, kwam er bij toeval achter en trok aan de bel. "Dit raakt veel van onze inwoners en er is nauwelijks tijd om er nog iets aan te doen. Dat vind ik kwalijk."

Twee aparte aanvragen

Kwijtschelding van belastingen is een van de maatregelen waarmee gemeenten tegemoet kunnen komen aan inwoners met een beperkt huishoudbudget. Tot op heden was het in Enschede zo dat een aanvraag om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ook werd gebruikt voor kwijtschelding van waterschapsbelasting. De gemeentelijke belastinginner, het GBT, sluisde de aanvraag door naar het GBLT, die weliswaar iets andere criteria hanteert maar dezelfde gegevens nodig heeft. Maar een keer indienen volstond.

Met ingang van volgend jaar moeten er dus twee aparte aanvragen worden gedaan.
Dat raakt 6000 inwoners van de stad, weet Van Dijk. "Waarbij we weten dat er meer huishoudens in aanmerking komen voor deze kwijtscheldingen. Niet iedereen vraagt aan. Soms is dat onbekendheid, maar er zijn ook mensen die zoân aanvraag ingewikkeld vinden."

Gemeente, verantwoordelijk voor armoedebeleid, en hulporganisaties roepen niet voor niets dat er behoefte is aan een loket waar mensen die dat nodig hebben terechtkunnen voor ondersteuning en aanvragen als deze. Nu zien zij vaak door de bomen het bos niet meer. Deze wijziging staat haaks op dat streven.

Makkelijker en eenvoudiger

Het besluit over deze wijziging is genomen, stelt het GBLT. âDat valt niet terug te draaien,â aldus een woordvoerder. âMaar we doen er alles aan om het aanvragers zo makkelijk mogelijk te maken. Sterker: de procedure wordt eenvoudiger dan hij was.â Als achtergrond: het GBLT int de belastingen voor zes waterschappen en 93 gemeenten in heel het land. Dat gaat om zes gemeenten in het werkgebied van waterschap Vechtstromen, waar Enschede onder valt. Voor ruim twintig gemeenten geldt, net als voor Enschede, dat de met de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ook kwijtschelding voor waterschapsbelasting werd aangevraagd.

Als redenen voor de wijziging voert het GBLT op dat het de dienstverlening aan de inwoners van al de deelnemende gemeenten wil vereenvoudigen en dat de regels voor kwijtschelding steeds ingewikkelder worden. Gemeenten en waterschappen voeren daarin een eigen beleid en dat leidt tot verschillen. Die zijn, volgens het GBLT, niet meer allemaal te vangen in een aanvraagformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Extra hobbel

Blijft dat er voor inwoners van gemeenten als Enschede die in aanmerking komen voor kwijtschelding van waterschapsbelasting een hobbel bijkomt, hoe makkelijk het na die hobbel ook wordt. En daar wringt âm de schoen: de maatregel raakt een groep mensen die maar moeilijk de weg vindt in procedure-land. Niet zelden omdat zij kampen met psychische problemen, niet of slecht (Nederlands) kunnen lezen en schrijven of de weg in de digitale wereld niet kennen. Dat is ook precies waarom raadslid Vic van Dijk aanslaat en dit een kwalijke maatregel noemt.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.