Twente

Tientallen boetes in Gronau voor negeren testplicht, maar wat is de straf eigenlijk?

Sinds de invoering van de testplicht voor Nederlanders, zijn er vlak over de grens bij Enschede tientallen overtreders op de bon geslingerd. Dat blijkt uit navraag bij de Duitse autoriteiten.

Nederland geldt in Duitsland als 'hoogrisicogebied'. En dat betekent dat iedereen die vanuit Nederland de grens passeert, verplicht is om een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs te kunnen overleggen. Zo niet, dan riskeert de grensganger een boete. Maar hoe hoog is zo'n boete eigenlijk?

Onduidelijkheid

Het blijkt niet eenvoudig om een duidelijk antwoord te krijgen op vragen over de Duitse testplicht. Na vijf weken - de testplicht voor Nederlanders is op 6 april ingegaan - blijft deelstaat Noordrijn-Westfalen nog altijd een concreet antwoord verschuldigd over het aantal uitgedeelde boetes en de hoogte ervan. De coronaregels geven weinig verduidelijking. Dat komt omdat in Duitsland verschillende overheden zich met het beleid bemoeien en zowel de federale als de gemeentelijke politie verantwoordelijk zijn voor handhaving.

Maximale straf 25.000 euro?

In een boete-catalogus wordt slechts de maximale straf (25.000 euro) genoemd, maar uit navraag blijkt dat deze vooral wordt opgelegd aan mensen die moedwillig en in de wetenschap dat zij het coronavirus onder de leden hebben de regels negeren. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen verwijst voor verdere vragen door naar lokale overheden, omdat die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van administratieve boetes, zoals die voor het negeren van de testplicht.

278 euro bij derde fout

In het grensgebied bij Enschede is de gemeente Gronau verantwoordelijk voor de testplichtboetes. Veertig keer is er zo'n bekeuring opgelegd. Er wordt in de cijfers geen onderscheid gemaakt in de nationaliteit van de overtreders. Het kunnen bijvoorbeeld ook Duitsers zijn die terugkeren van een bezoek aan de markt in Enschede.

Controles op de testplicht worden, net als de grenscontroles, steekproefsgewijs uitgevoerd. Bij een eerste overtreding kan een boete van 82 euro worden opgelegd. De tweede keer is dat 30 euro en de derde keer 278,50 euro.

icon_main_info_white_glyph

Regels in het kort

Uitgezonderd van de testplicht zijn mensen die kunnen aantonen dat zij recent (laatste drie maanden) het coronavirus hebben gehad of volledig gevaccineerd zijn. Voor vaste bezoekers, zoals grenswerkers, geldt een maximum van twee testen per week.

Langs de grens zijn meerdere sneltestlocaties waar ook Nederlanders zich één keer per week mogen laten testen. Ook als aan de testplicht wordt gedaan, geldt het advies om niet voor een tankbeurt of boodschappen naar Duitsland te gaan.

Grens_Glanerbrug_coen_krukkert
Grensovergang tussen Glanerbrug en Gronau. © Coen Krukkert

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.