Enschede

Bijstandsgerechtigden in Enschede te zwaar bestraft: gemeente betaalt ruim 4 ton terug

Bijna 700 Enschedeërs hebben in de jaren 2013 tot en met 2015 een onterecht hoge boete gekregen voor het schenden van de bijstandsregels. Er wordt in totaal bijna 427.000 euro terugbetaald.

18348 bijstand

Beoordeeld als 'kwade opzet'

De uitkeringsgerechtigden maakten zich volgens de gemeente in de genoemde jaren schuldig aan schending van de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat zij niet alle informatie hebben verschaft die van hen werd gevraagd bij beoordelingen.

In de meeste gevallen zijn deze inwoners - naast invordering - bestraft met de hoogste boete. In 2019 oordeelde de Centrale Raad van Beroep (in drie zaken van andere gemeenten) echter dat er landelijk gebruik is gemaakt van verkeerde vuistregels. Alleen bij bewezen kwade opzet zou schending van de inlichtingenplicht tot de hoogste boete mogen leiden.

icon_main_info_white_glyph

'Voortvarend opgepakt'

Het college van B en W zegt dat zij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 'voortvarend' heeft opgepakt. Inwoners die tussen 2013 en 2015 gekort zijn op hun uitkering hoefden zich niet zelf te melden, maar werden automatisch door de gemeente opnieuw beoordeeld. Overigens zegt de gemeente bij het maximaal bestraffen op de inlichtingenplicht destijds 'net als alle andere gemeenten' slechts het rijksbeleid te hebben gevolgd. Dat er met terugwerkende kracht moet worden terugbetaald is volgens het college dus een herstel van dat rijksbeleid en niet de gemeente aan te rekenen.

90 procent boetes te hoog

Met terugwerkende kracht zijn in Enschede duizend bestuurlijke boetes tussen 1 januari 2013 en 31 december 2015 opnieuw beoordeeld. In 900 gevallen is de hoogte van de boete verlaagd. Dat betekent dat sommige Enschedeërs destijds meer dan één boete hebben gekregen.

In de meeste gevallen is het boetebedrag teruggeschroefd naar 50 procent of 25 procent van de maximale hoogte. Dat betekent dat er in totaal 427.000 euro wordt teruggestort of wordt verrekend met (andere) nog openstaande bijstandsboetes.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.