Enschede

Door corona verdampt winst Menzis 2019 in één kwartaal

Corona zorgt ook voor crisis bij Menzis. Het goede nieuws is dat de belangrijke geldschieter van de zorg vet op de botten heeft. Er is ook een andere kant. Een premiestijging in 2021 wordt niet uitgesloten.

Josien Kodde | Tubantia

Eerst het goede nieuws: De zucht van verlichting is bijna hoorbaar bij woordvoerder Joeri Veen. Jaar op jaar krijgt hij bij de bekendmaking van de jaarcijfers de vraag waarom Menzis zo op het geld blijft zitten?

Eind 2019 had de zorgverzekeraar 1.6 miljard euro aan eigen vermogen. De grote geldberg slonk een heel klein beetje doordat Menzis ruim 93 miljoen van de reserves afsnoepte en gebruikte voor afvlakking van de premiestijging. Maar er bleef nog een hele hoop over.

Achter de handDe waaromvraag wordt Joeri Veen nu nauwelijks gesteld. Waarom de zorgverzekeraar in goede jaren spaart voor mogelijk slechte jaren die gaan komen, spreekt eigenlijk voor zich. âWij hebben altijd aangegeven dat we verplicht bepaalde reserves moeten aanhouden. Maar we willen ook geld achter de hand hebben voor bijzondere situaties. Een ramp. Of zoals nu, een pandemie.â

Hoe groot is de financiële âschadeâ tot nog toe?Groot, zonder overdrijving. Zorgverleners als ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen leveren veel extra zorg en declareren bij Menzis. Daarnaast krijgen de beurzen een enorme klap. Menzis behaalde over 2019 een financieel resultaat van 112 miljoen (over 2018 was dat 20 miljoen). Belangrijkste verklaring voor de winst is dat de beurzen zich vorig jaar herstelden. Maar voordat Menzis dit kon vieren, zette de coronacrisis alles op scherp. De winst van 112 miljoen is gelijk aan het bedrag dat Menzis alleen al in het eerste kwartaal van 2020 kwijt is als gevolg van corona en de gedaalde waarde van beleggingsportefeuille.

Nu is die portefeuille geen uitgave, maar bezit. Financiële instellingen beleggen buffers omdat deze anders stil staan en vaak minder waard worden. Door verstandig te beleggen komen reserves ten goede aan de zorg en aan verzekerden. Veen: âWij beleggen voor de lange termijn. Het kan zijn dat de beleggingen nog meer schade oplopen. Maar ze hoeven ook niet nóg minder waard worden. De situatie in Amerika en China is van belang. Hoe langer de coronacrisis voortduurt, hoe minder goed de beurs kan herstellen.â

Moeten we ons zorgen maken dat de grootste zorgverzekeraar van Twente in geldnood komt?Nee, verzekert woordvoerder Joeri Veen. ,,Wij zijn een financieel gezond bedrijf. Het solvabiliteitspercentage volgens Solvency II, een graadmeter voor de wettelijk verplichte reserves van een zorgverzekeraar, komt bij afsluiting van 2019 uit op 156 procent. Daarmee voldoet Menzis aan de gestelde normen en is financieel gezond. In 2018 was de solvabiliteit 150 procent. Uiteraard is het nu geen 156 procent meer. Maar we hebben nog steeds voldoende reserves.ââ

Maar hoe zit dat met ziekenhuizen? ZGT zat volgens de benchmark van BDO Accountants van vorig jaar financieel in de gevarenzone.Ziekenhuizen zijn er verantwoordelijk voor dat de zorgcrisis niet ook een financiële crisis wordt. Ze geven nu veel extra geld uit aan acute zorg. Dat houdt nog wel even aan. Maar ze moeten er rekening mee houden dat veel geplande behandelingen, van knieoperatie tot heupprothese, worden uitgesteld. Dat is meestal geen afstel. Ziekenhuizen moeten geld in de knip houden voor uitgestelde zorg. Waarbij ook de lonen van personeel nog gewoon worden uitbetaald.

Wat is nu de rol van Menzis in de regio?De zorgverzekeraar zit aan tafel bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Ze deelt de kennis en kunde die ze in huis heeft. Maar let ook op dat er geld overblijft voor later dit jaar. Een andere expliciete taak is de zorgplicht. De zorg moet van goede kwaliteit zijn en beschikbaar blijven in de regio. In het theoretische geval dat een zorgaanbieder de lonen niet meer kan uitbetalen, klopt ze aan bij Menzis. Dat is tot nog toe niet gebeurd.

De zorgkosten stijgen. Betekent dit dat de premie in 2021 ook omhoog gaat?Daar valt nog geen zinnig woord over te zeggen, aldus Menzis. De verzekeraar belooft niets en sluit ook niets uit. Premiehoogtes worden bepaald na Prinsjesdag. Op die dag wordt duidelijk hoeveel geld er naar de zorg gaat. Dan wordt ook een inschatting bekend van de gemiddelde premie die nodig is om de zorgkosten dekkend te krijgen. De overheid kan ervoor kiezen om de burger (deels) schadeloos te stellen. Vervolgens beslist de verzekeraar op basis van haar financiële situatie of, en hoeveel reserves ze aanwendt om de premiestijging te verzachten.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman