Enschede

Speciale afdelingen voor coronapatiënten in Twentse verpleeghuizen

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) in Twente openen speciale corona-afdelingen voor coronapatiënten uit de regio. Doel is coronapatiënten zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen verplegen en om kwetsbare ouderen de juiste verpleging te bieden op veilige en geschikte plekken.

456699 verpleegshuizen
Frank Timmers | Tubantia

Er is een systeem bedacht dat bestaat uit drie âringenâ. In de eerste ring kunnen besmette inwoners, bewoners en cliënten op hun huidige woonplek blijven (thuis of in een verpleeghuis). Zij worden daar geïsoleerd verpleegd. Als dit niet meer kan, wordt opgeschaald naar ring 2. Dit houdt in dat besmette inwoners, bewoners en cliënten bij elkaar op een speciale corona-afdeling binnen de Twentse vvt-locaties worden geplaatst.

Corona-afdelingenDe speciale corona-afdelingen (ook wel corona cohort-afdeling) worden gerealiseerd binnen de muren van de verschillende VVT-instellingen. Mensen met corona worden bij elkaar geplaatst op deze afdeling. De afdelingen zijn volledig afgesloten van andere afdelingen binnen de locatie, daarnaast is er een vast team van zorgmedewerkers werkzaam. Zij dragen continu beschermende kleding. Door deze manier van werken kunnen bovendien de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen optimaal worden ingezet.

Inmiddels zijn er in twee weken tijd binnen Twente 11 corona-afdelingen beschikbaar gemaakt. âMomenteel hebben we daar de beschikking over 130 bedden. Indien nodig kan dat uitgebreid worden naar 150 bedden.â

Zorghotel
Bij een grote stijging van corona-besmettingen kan opgeschaald worden naar de derde ring. In dat geval wordt ook een externe locatie (zorghotel) in gebruik genomen. De plannen daarvoor liggen klaar, de locatie is gevonden en de VVT-instellingen bereiden zich voor op het in gebruik nemen van het zorghotel.

In het zorghotel is niet alleen plek voor corona-patiënten, maar ook voor niet-besmette patiënten. Het betreffen mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet direct terecht kunnen in een verpleeghuis of in het ziekenhuis. Ook kunnen dit mensen zijn die niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog onvoldoende hersteld zijn om terug naar huis te gaan. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen patiënten mét en zonder corona. Op deze manier willen de vvt-instellingen de druk op de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg verlagen.

SamenwerkingCarintreggeland, De Posten, Liberein, Livio, Manna, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten hebben de krachten gebundeld om 1e-lijns zorg in Twente in stand te houden en te versterken. Het openstellen van de cohortafdelingen helpt de verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, de huisartsen en de thuiszorg te ontlasten.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Lars Smook