Enschede

Enschede investeert opnieuw 45 mille in regenboogstad

Enschede stelt ook dit jaar 45.000 euro beschikbaar voor de lokale LHBTI+ organisaties voor activiteiten in de stad. Daarvan gaat ruim 11 mille naar diverse activiteiten om de zichtbaarheid van LHBTI+ te versterken.

457303 911129
Erwin Waanders | Tubantia

Vooral in het onderwijs blijkt het vergroten van sociale acceptatie hard nodig. Onlangs heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat in vijf jaar tijd het aantal LHBTI-ers dat discriminatie in het onderwijs ervaart in vijf jaar tijd bijna verdubbeld is van acht procent in 2013 naar 15 procent in 2018 (2019).

ActiviteitenDit jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd om de discriminatie van deze groep in het onderwijs terug te dringen. Dit zijn de lezing van Vrouw Uit de Kast, de speciale aandacht voor het onderwijs tijdens de Regenboogdagen en de organisatie door studentenvereniging Exaltio van sociale of educatieve activiteiten.

BekendheidâVeel activiteiten die we al langer hebben zoals de Regenboogdagen gaan dit jaar ook weer door. Maar we willen ook zorgen dat LHBTI+ veel bekender wordt in Enschedeâ, zegt wethouder Arjan Kampman. âWe willen dat Enschede een inclusieve stad is waar mensen fijn met elkaar samenleven. Dit los van wie je houdt, wat je gelooft en hoe je er uit ziet.â

Om meer invloed te hebben op je eigen gezondheid en voor ontmoeting en zichtbaarheid van LHBTI+âers zijn er meerdere projecten. Deze worden in 2020 voortgezet en hiervoor is ruim 22 mille beschikbaar. Het gaat om LHBTI+âers met een beperking door Mercury Café, met een migratieachtergrond bij Rainbow MeetUP, transgenders in het transgendercafé, senioren bij ookZOsoos en jongeren onder de 18 jaar door Jong&Out.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Frans Nikkels