Enschede

Stad Enschede kan jongerenarmoede niet alleen oplossen

Harde actuele cijfers volgen nog, maar dat de coronacrisis de financiële problemen onder zelfstandig wonende jongeren heeft verergerd, staat vast. âZij krijgen als eersten de klappen.â

Enschede telde half maart 125 jongeren tussen 18 en 21 jaar die zelfstandig wonen, een bijstandsuitkering van 246 euro per maand krijgen en van wie velen in armoede leven en/of schulden hebben. Dat was echter de stand van zaken kort na het uitbreken van de coronacrisis.

Hard getroffenBijna twee maanden later bekruipt verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman het gevoel dat de stilgevallen economie deze groep jongeren hard heeft getroffen. âZij merken net als flexwerkers als eersten de gevolgen van deze coronacrisis; de financiële problemen van deze groep zullen nou niet bepaald zijn afgenomenâ, zegt de wethouder, die daarover binnenkort de meest actuele cijfers ontvangt.

Peiling NibudKampman spreekt zijn zorgen over de financiële situatie van jongeren uit naar aanleiding van schriftelijke vragen van het PvdA-raadslid Rienke Hofman. Die informeerde naar de armoede- en schuldenproblematiek van de jongste jongerengroep na een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het college beantwoordde Hofmans vragen vorige week.

Het Nibud meldde onlangs dat 30 procent van de jongeren de eigen inkomsten door de coronacrisis fors heeft zien dalen, bijvoorbeeld door het wegvallen van de (bij)banen in de gesloten horeca. De schuldenlast van jongeren neemt daardoor toe, is de vrees.

JongerenbijstandDe 125 jongeren waarover het college en Kampman spreken, wonen op zichzelf of in een instelling. Tot hun 21ste moet de groep het stellen met een bescheiden bijstandsuitkering van 246 euro per maand. Daarmee komen deze jongeren 666 euro te kort om zelfstandig te kunnen wonen. Bij een uitwonende 18-jarige met een minimumloon moet er nog altijd 233 euro bij.

De jongeren kunnen in Enschede aanspraak maken op een bedrag van circa 470 per maand aan bijzondere bijstand. âMaar eerst zal een beroep worden gedaan op de ouders en de onderhoudsplicht die ze hebben om de uitkering aan te vullenâ, zegt Kampman. âOuders kunnen daar niet zomaar omheen, we kunnen ze in het uiterste geval juridisch tot die onderhoudsplicht dwingen.â

Werk is remedieVolgens de wethouder zullen alle gemeentelijke inspanningen erop gericht moeten zijn de jongeren âzo snel mogelijkâ de arbeidsmarkt op te krijgen. ,,We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de betalingsproblemen en schulden hand over hand toenemen.â

Werk is daarvoor de beste remedie. Kampman: âWe kunnen dit probleem als gemeente niet alleen oplossen. Dit vraagt meer dan eens om een brede, gezamenlijke aanpak door alle partijen die in Enschede bij het armoedevraagstuk zijn betrokken.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Pixabay

Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.