Hengelo
Politiek
Video
Radio

Zeker 3.000 huizen erbij, maar voor wie en wie bouwt ze?

Hengelo mag de komende tien jaar 3 tot 4,5 duizend woningen bouwen, maar wíe gaat ze bouwen en voor wie zijn ze? Ouderen, starters, jonge gezinnen, bijstandsgerechtigden, urban creators, ze willen allemaal in vette letters op de Woonagenda, maar ze zijn niet allemaal even interessant voor marktpartijen, terwijl wooncorporatie Welbions zegt het geld niet te hebben. Laat staan de grond.

233093 nieuwbouw Woolde
In Hengelo mag de komende jaren volop gebouwd worden. De vraag is: voor wie precies en wie gaat er bouwen? © 1Twente

Marktplein

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van deze week stond het vaststellen van de Woonagenda 2021-2030 op de planning. Uiteindelijk is die vaststelling verplaatst naar de vergadering van 14 april, omdat er teveel tijd gemoeid was met de andere agendapunten. Eentje was van historische aard: nog dit jaar gaat het marktplein op de schop; de meerderheid stemde voor. Maar dat terzijde. Er valt namelijk best al het nodige te zeggen over de Woonagenda. Immers, bij het sluiten van de vergadering na de eerste termijn had iedereen al één keer zijn of haar plasje kunnen doen.

Wooncontingent niet langer leidend

Vrijwel iedereen sprak zijn blijdschap uit over het feit dat Hengelo het bij de provincie voor elkaar heeft gekregen dat er gebouwd mag worden naar behoefte. Tot voor kort was de gemeente gebonden aan het zogeheten ‘wooncontingent’, zodat de provincie nieuwbouw kon sturen. Dat is nu losgelaten, omdat er vrijwel overal sprake is van woningnood. Hengelo mag de komende 10 jaar 3 tot 4,5 duizend woningen bouwen. En da’s hard nodig.

icon_main_quote_red_glyph

"Er moeten meer mogelijkheden komen voor ouderen die willen doorstromen, maar daarvoor niet de middelen hebben."

Marie-Jose Huis in 't Veld

Welbions bouwt voorlopig niet

Neem de sociaal minst draagkrachtigen. 25% van de nieuwe woningen moeten sociale huurwoningen zijn. Dat is vorig jaar afgesproken met het college. En die woningen zullen grotendeels gebouwd moeten worden door marktpartijen, aangezien Welbions zich daar niet toe geroepen voelt. Wethouder Bas van Wakeren: “Welbions heeft in Hengelo 14.000 woningen in haar bezit. Achthonderd daarvan worden de komende tijd gerenoveerd en verduurzaamd, maar er worden geen woningen bijgebouwd.” In 2016 is afgesproken dat Welbions 3.200 socialehuurwoningen op voorraad zou hebben, maar dat aantal is in 5 jaar tijd gezakt naar 2.800. Dat is 5% van die 14.000.

Marktpartijen

Als Welbions het niet wil of kan, moeten marktpartijen het gaan doen. Vijf partijen hebben deze week per gezamenlijke brief laten weten best mee te willen werken aan een mooie mix van woningen in bijvoorbeeld Hart van Zuid. Deels voor de rijkere ‘urban creators’, deels voor ouderen, deels voor de armere Hengeloër. “Die 25% is volgens hen geen probleem”, laat Vincent Mulder (SP) weten. Daarmee stelt hij Han Daals (BurgerBelangen) gerust, die juist had beweerd dat dat percentage van 25% ‘killing is’ voor marktpartijen: “25% als gemiddelde voor de stad is prima, maar bekijk het wel pér project. Zodat het ene project het andere kan compenseren.” Sommige partijen willen dit vastgelegd zien in de Woonagenda, maar de wethouder zegt dat er flexibiliteit is en dat de Woonagenda daar rekening mee houdt.

Demontabele woningen

Wiert Wiertsema (ProHengelo) vindt dat Welbions óók zijn sociale gezicht moet tonen: “Als raad moeten we met Welbions in gesprek. Ze worden geacht de gemeentelijk Woonvisie uit te voeren. Via die Woonvisie stuurt de gemeente de wooncorporatie aan en de corporatie wordt geacht zijn budget te richten naar de prioriteiten uit die Woonvisie. Nou, die prioriteiten zijn duidelijk: er moeten veel meer woningen bij voor de minderdraagkrachtigen.” Wiertsema ziet wel iets in demontabele woningen: “Daarmee kun je snel bouwen en als de behoefte verandert, kun je ze verplaatsen of mogelijk aanpassen.”

Ouderen in buurt van voorzieningen

Een aantal fracties komt deze avond met amendementen. Zo willen PvdA, BurgerBelangen, de fractie Marie-José Huis in ’t Veld en Lokaal Hengelo onder aanvoering van de ChristenUnie dat er meer woningen voor ouderen komen. Huis in ’t Veld en Lokaal Hengelo hebben het amendement daarnaast verheven tot motie. Eerstgenoemde: “Er moeten meer mogelijkheden komen voor ouderen die willen doorstromen, maar daarvoor niet de middelen hebben en zorg dat op die plekken dan ook de nodige voorzieningen aanwezig zijn, zoals winkels en een gezondheidscentrum.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.