Hengelo
Politiek
Video

Raadslid Leo Janssen: “Er is van alles mis met die brug”

Onafhankelijk raadslid Leo Janssen wil van het Hengelose college van B en W weten of de in 2019 geopende Boekelosebrug wel écht duurzaam is, zoals het gemeentebestuur altijd heeft gezegd. Janssen heeft bedenkingen bij de opbrengst van de zonnepanelen in het wegdek. Ook is er volgens de volksvertegenwoordiger van alles mis met de veiligheid en de kwaliteit van de brug. Dit is de derde keer dat Janssen raadsvragen stelt over dit onderwerp.

Energieneutraal

De Boekelosebrug werd in 2019 opgeleverd, maar volgens het onafhankelijke raadslid was er vanaf het begin van alles mis met de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de brug. “Ik heb er een heleboel vragen over gesteld, maar heb weinig antwoorden gekregen", zegt Janssen. Op zijn voorlaatste serie vragen over onder meer de veiligheid kreeg hij verschillende antwoorden, die hem niet tevreden stemmen. Volgens de gemeente is de brug veilig, zegt Janssen, maar hij vindt dat de gemeente zich er te gemakkelijk van af maakt.

Veiligheid

“Er loopt een paadje naar beneden. De palen van de brugleuning worden daar steeds lager en de openingen tussen de palen zijn juist groot. Dat is gewoon gevaarlijk", aldus Janssen. De gemeente deelt de mening van Janssen niet. Wat betreft de lagere paaltjes langs het paadje, zegt de gemeente 'dat men daar niet wordt geacht te lopen'.

Eerder gaf de gemeente aan dat de brug aan alle veiligheidseisen voldoet en dat er comform de eisen van het Bouwbesluit van 2012 is gebouwd. Het raadslid vindt het antwoord niet afdoende: “Ik heb gevraagd naar een onderzoeksrapport en dat heb ik niet gekregen. Het is tijd dat er een echt onderzoek wordt gehouden en dat de raad dit ook onder ogen krijgt. Ik wil het zwart-op-wit hebben.”

Zonnepanelen

Een ander heikel punt volgens Janssen zijn de zonnepanelen in het wegdek. De panelen moeten elektriciteit opwekken voor de ruim 600 LED-lampjes die op de brugleuningen zijn bevestigd. De gemeente Hengelo antwoordde op eerdere raadsvragen dat de elektriciteit van de LED-lampjes in zijn geheel wordt opgewekt door de zonnepanelen op de brug.

Janssen plaatst ook daar vraagtekens bij: “Ik vraag mij af of die panelen wel zoveel energie opwekken. Er zijn tal van voorbeelden van zonnepanelen in wegen die niet werkten.” Eén van de voorbeelden die Janssen aanhaalt, is die van een zonnepanelenweg in Frankrijk. In 2016 werd er in Normandië zo'n weg met een lengte van één kilometer geopend. De weg leverde slechts de helft van de verwachte energie op. “Er werd veel geld uitgegeven, maar het resultaat was erg slecht. Daarom wil ik graag de Hengelose cijfers zien.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.