Enschede
Follow-up

Opmerkelijke wending in aangifte Beunders tegen gemeente Enschede

De aangifte van René Beunders, voorman van Sociaal Hart Enschede tegen de gemeente heeft een opmerkelijke wending gekregen. Afgelopen vrijdag bleek dat de advocaat-generaal in die kwestie een voorgesteld sepot naast zich neer heeft gelegd en alsnog onderzoek gelast.

René Beunders 4 Ernst Bergboer
René Beunders in 1Twente Vandaag © Ernst Bergboer

Beunders deed aangifte tegen de gemeente Enschede, in het bijzonder de klachtencommissaris, wegens smaad of laster, dan wel belediging. In eerste aanleg werd die aangifte geseponeerd, evenals de aangifte die de gemeente tegen Beunders deed. Beunders diende beklag in bij de rechtbank Arnhem-Leeuwarden over dat sepot. De officier van justitie besloot ook na dat beklag om geen nader onderzoek of vervolging in te stellen.

Eer en goede naam

In een brief aan het gerechtshof van begin februari stelt de advocaat-generaal evenwel dat hij de beslissing van de officier niet deelt. ‘Indien de verweten zin niet als smaad/smaadschrift kan worden aangemerkt, kan deze wel als beledigend worden aangemerkt’, zo staat er in die brief te lezen. ‘Met name (in de combinatie van) de woorden “nogmaals” en “vals” ligt een beschuldiging besloten, die de eer of de goede naam van klager (Beunders, red.) aantast’. De advocaat-generaal stelt dat nader onderzoek daarin uitsluitsel kan verschaffen en adviseert het hof Beunders’ beklag gegrond te verklaren.

Vermeend vervalste handtekening

Behalve dat beklag tegen het sepot van zijn aangifte, heeft Beunders de zaak inmiddels ook voorgelegd aan de nationale ombudsman. In deze zaak draait het om een vermeend valse handtekening onder een machtiging van een cliënt van Beunders. De Enschedese klachtencommissaris stuurde de sociaal voorvechter een mail met ‘nogmaals’ de melding dat machtigingen met een vervalste handtekening niet door de gemeente worden geaccepteerd’. Beunders vatte dat op als een beschuldiging dat hijzelf die handtekening voor zijn cliënt zou hebben gezet, iets dat hij ten stelligste ontkend. “Dat heb ik niet gedaan, dat heb ik nooit gedaan, dat zou ik nooit doen.”

Sepot gemeentelijke aangifte

Ook de gemeente deed aangifte tegen Beunders voor smaad of laster en belediging en ook die aangifte werd geseponeerd. De officier van justitie vond Beunders’ optreden weliswaar laakbaar maar niet strafbaar. De gemeente heeft zich bij dat sepot neergelegd om de zaak niet verder op de spits te drijven en ruimte te scheppen voor herstel van normale, zakelijke betrekkingen. Overigens was de kans op succes bij bezwaar tegen dat besluit klein geweest, gelet op de motivering bij dat sepot.

icon_main_quote_red_glyph

"De inhoud van de brief is alles behalve netjes, maar is onvoldoende om verdachte te kunnen vervolgen. Indien wel sprake geweest zou zijn van een strafbaar feit, dan zou ik de zaak alsnog hebben geseponeerd op grond van maatschappelijk belangenconflict."

Uit de brief van het arrondissementsparket Oost-Nederland inzake het sepot van de aangifte tegen Beunders

De aangifte van de gemeente tegen Beunders had betrekking op een smadelijke brief over de klachtencommissaris die Beunders doorstuurde naar het klachtencommissariaat, het college en de raad.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.