Enschede

Universiteit Twente wil weten: hoe ziet jouw ‘ideale’ toekomst eruit na corona?

Hoe kijk je later terug op deze tijd? Zijn er dingen uit het verleden die je erg mist, of heeft deze tijd juist ook positieve invloed? Anneke Sools van de UT doet onderzoek naar hoe mensen zich een toekomst na corona voorstellen.

459958 Reiniervan Willigen
Marjon Kok | Tubantia

De coronacrisis biedt kansen. Daarvan is Anneke Sools overtuigd. Ze is als programmadirecteur verbonden aan het Storylab van de Universiteit Twente, dat gespecialiseerd is in toekomstverhalen. Samen met haar collega Yashar Saghai van de vakgroep filosofie roept ze mensen op een brief te schrijven vanuit de toekomst. âWe willen weten hoe mensen zich de toekomst voorstellen. Hoe wens je dat de wereld eruit ziet als we uit deze crisis zijn? Welke verworvenheden die je nu hebt ervaren, wil je behouden en wat absoluut niet?â

Moet het anders?Het Storylab vraagt een zo breed mogelijke groep mensen vanaf 16 jaar een brief te schrijven vanuit de toekomst. Op de website zijn er al een tiental te lezen, zodat wie wil meedoen aan het onderzoek, zich er iets bij kan voorstellen. Sools: âHet gaat niet om het voorspellen van de toekomst, maar om ervaringen. We vragen mensen vanuit een zelfgekozen datum in de toekomst terug te blikken naar deze situatie. Zou de wereld er straks anders moeten uitzien?â

Toekomstbeeld wordt bijgesteldZe merkt dat het erg leeft. âDe gedachten variëren van: eindelijk gaan we het beter doen, tot doemscenarioâs. De eerste brieven die we hebben ontvangen, zijn veelal vanuit medisch en economisch perspectief geredeneerd. Maar naarmate mensen over de eerste schok heen zijn en de coronamaatregelen soepeler worden, zal dat veranderen. Toekomstbeelden worden steeds bijgesteld. Daarom roepen we mensen tot 1 september op brieven te schrijven, en doen we daarna vervolgonderzoek. We hebben in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog geen heel grote rampen gehad. Natuurlijk de vuurwerkramp, maar dat raakte niet het hele land. Dit coronavirus gaat alle grenzen over. Dit is een ongekende situatie waarin we allemaal zitten. We zijn daarin ineens allemaal gelijk.â

Het virus mag dan geen onderscheid maken, de consequenties zijn wel heel verschillend in veel landen. Daarom werkt de UT hierin samen met onderzoekers aan universiteiten in andere landen. âGriekenland heeft recente ervaring met een grote crisis. In Israël of China is de sociale controle veel groter. Er zijn op zoveel vlakken verschillende consequenties dat we ook van elkaar kunnen leren.â

Meer tijd voor kinderenNatuurlijke routines worden momenteel doorbroken. Ze geeft een voorbeeld. âVeel mensen werken nu vanuit huis. Kinderen konden een tijdlang niet naar school. Er zullen mensen zijn die erachter komen dat ze het heerlijk vinden om meer tijd met de kinderen door te brengen. Misschien moeten we toe naar een kortere werkweek, of het recht daarop beter in de wet verankeren.â

Nu nog reageren veelal mensen die het economisch goed hebben. Sools wil echter zo breed mogelijk onderzoek doen. âJongeren, ouderen, laag en hoog opgeleid, iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. We hopen ook de verhalen te krijgen van mensen die zwaar zijn getroffen. Dat vertellen kan confronterend zijn, maar is heel belangrijk.â

Deze tijd is immensSools en haar collegaâs doen het onderzoek vrijwillig en (nu nog) zonder subsidie. âWe zijn dit begonnen vanuit passie. Deze tijd is zo immens. Het is hartverwarmend dat collega-onderzoekers uit het buitenland meteen wilden meedoen.â
De bevindingen zullen op termijn in ieder geval worden aangeboden aan beleidsmakers. âHet idee is dat we het momentum aangrijpen om de wereld en ons persoonlijke leven positief te veranderen. Dat moet worden meegenomen in het beleid van de toekomst.â

âJongeren zijn een vergeten groepâOnder jongeren heerst momenteel veel onzekerheid over hun toekomst. Daarom wil psycholoog Anneke Sools van het UT-storylab een app ontwikkelen die jongeren kan helpen met meer vertrouwen naar hun toekomst te kijken. âJonge mensen zijn erg op zoek naar âwie ben ik en wat wil ikâ. Juist in deze tijd is dat lastig, met veel minder en andere vormen van contact.â

Wie dacht volgend jaar een baan te vinden, heeft wellicht ineens een ander perspectief. âEn voor ouders is het lastig om te helpen. Zij hebben dit immers ook nog nooit meegemaakt.â

Jongeren zijn een over het hoofd geziene groep, ziet Sools. âZe zitten in een fase die bepalend is voor de rest van hun leven. Er kleven risicoâs aan deze tijd.â Maar ook dit: âAls je hier goed doorheen komt, heb je daar iets aan voor de rest van je leven.â


Wie wil meedoen aan het onderzoek, kan terecht op: utwente.nl/toekomstbrieven
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.