Twente
Video

Sterke toename aantal beverratten te wijten aan Duits beleid

Het gaat goed met het terugdringen van de populatie muskusratten in Twente, maar het aantal beverratten neemt gestaag toe. Dat meldt Waterschap Vechtstromen. Dagelijks zijn er in deze regio 19 mensen bezig met de jacht op deze beesten en niet zonder reden. De gravers, die meestal uit Duitsland komen, kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor de Nederlandse dijken.

Oorspronkelijk komen de dieren helemaal niet uit Nederland. “De beverrat komt uit Zuid-Amerika en de muskusrat uit Noord-Amerika. Maar een Tsjechische graaf haalde de beesten vanwege hun pels hiernaartoe”, licht expert Herman Berkhof van Waterschap Vechtstromen toe. Helaas kan Nederland de dieren niet gebruiken, omdat ze gaten in dijken en taluds graven.

Duitse jagers

“In 2020 hebben we meer beverratten kunnen vangen dan in het jaar daarvoor”, aldus Berkhof. Dat rechtvaardigt de aanname dat er het afgelopen jaar ook meer dieren de grens overkwamen. In 2019 werden er in Noordoost-Nederland nog 321 beverratten gevangen. In 2020 waren dat er al 496. Berkhof: “De bestrijding is in Duitsland anders geregeld dan hier in Nederland. Daar vallen de dieren onder de jachtwet. Jagers jagen daar op allerlei dingen en zo nu en dan op een bever-of een muskusrat. Het gebeurt er dus niet structureel.”

icon_main_quote_red_glyph

"In 2009 hadden we 5.800 muskusratten. In 2020 nog maar 2.200."

Herman Berkhof, Waterschap Vechtstromen

Minder muskusratten

Bij de muskusratten ziet Waterschap Vechtstromen wel een gestage daling. "We gaan er ook hier dus vanuit dat er minder dieren zijn. In 2009 vingen we nog 5.800 muskusratten. In 2020 waren dat er maar 2.200.”

Berkhof geeft aan dat we in Nederland erg afhankelijk zijn van het Duitse beleid en de inzet van de jagers daar. "We zijn continu in gesprek met de Duitsers", geeft Berkhof aan. Daar is de urgentie echter minder groot. Berkhof: "Ze hebben daar ook wel dijken, maar als je al hoger ligt, heb je minder snel last van hoogwater. In sommige delen van Nederland is dat echt een ander verhaal”, zo vertelt de expert.

Mura Duitsland 2 1
De muskusrat (foto) is beduidend kleiner dan de beverrat. © Waterschap Vechtstromen

Biodiversiteit in het geding

Naast dat muskus- en beverratten schade aan dijken toebrengen, vormen ze ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde. Naast dat dit nadelig is voor de stevigheid van de taluds, verarmt hierdoor ook de biodiversiteit. Ook kunnen ze inheemse diersoorten verdringen, zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.