Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente Oldenzaal voor pijnlijke spagaat: Bezuinigen én investeren

Patrick WELMAN GEMEENTEHUIS
Beeld: Gemeente Oldenzaal / Leon de Man

De gemeente Oldenzaal maakt zich – in financieel opzicht – voor een pijnlijke spagaat. Enerzijds kan het jaar 2023 met een positief resultaat van circa € 5 miljoen worden afgesloten. Tegelijkertijd, echter, pakken zich donkere wolken samen boven de ‘leukste gemeente van Nederland’. Onder meer door onzekerheden over inkomsten van het Rijk, wordt vanaf het ‘ravijnjaar’ 2026 – zonder aanvullende (belasting)maatregelen - een tekort verwacht van circa € 2,4 miljoen in 2027 en van circa € 3,2 miljoen in 2028.

Niet stil zitten

Dankzij de ‘buffer’ van € 5 miljoen kan het gemeentebestuur dit jaar nog door op de ingeslagen weg. Maar stil zitten is er volgens wethouder financiën Evelien Zinkweg niet bij. “We moeten juist nu keuzes maken om Oldenzaal financieel gezond te houden.” Dat zijn geen gemakkelijke keuzes, omdat er enerzijds bezuinigd moet worden, maar tegelijkertijd ook investeringen nodig blijven om de stad in de toekomst in alle opzichten aantrekkelijk, leefbaar en economisch veerkrachtig te houden.

OZB 10 procent omhoog

Eerst maar het ‘zuur’. Om voorbereid te zijn op financieel magere jaren, ziet het college zich nu al gedwongen om vanaf 2025 de OZB met 10 procent extra te verhogen, de leges voor begraven te verhogen, maar ook de huur voor buitensportaccommodaties te verhogen en de subsidie voor een aantal cultureel-maatschappelijke verenigingen, instellingen of projecten te verlagen, dan wel te schrappen.

Overvolle publieke tribune

Hoe pijnlijk dit soort bezuinigingen in de praktijk kunnen uitpakken bleek maandagavond, toen er in het Politiek Forum werd terug- en vooruit geblikt op de financiële positie van de gemeente, maar ook de bezuinigingen en de investeringsplannen van het college ter sprake kwamen. Er moesten stoelen worden bijgesleept om met name vertegenwoordigers van de Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal (SAVO) en de Oldenzaalse Turkse Democratische Arbeiders Vereniging (OTDID) een plekje te kunnen bieden.

Insprekers uiten zorgen

Insprekers namens beide verenigingen maakten in een gepassioneerd betoog duidelijk dat het stopzetten van de subsidie mogelijk zelfs het einde van hun activiteiten kan betekenen. Maar, er waren nog vier insprekers die hartstochtelijk hun ‘zaak’ bepleitten en hun zorgen uitten over een bezuiniging die hen boven het hoofd hangt: Twents Zilver, een pilotproject van Impuls en Kaliber Kunstenschool ter bevordering van actieve cultuurparticipatie onder zelfstandig wonende ouderen, directeur Freek Engelbarts van Stadstheater De Bond, vier voetbalverenigingen die zich zorgen maken over cumulatieve huurverhoging voor de accommodatie en de Omnivereniging, die zich hard maakt voor een groot sport- en bewegingspark in De Thij.

Evelien Zinkweg
Stil zitten is er volgens wethouder financiën Evelien Zinkweg niet bij
Beeld: Gemeente Oldenzaal

Raadsleden houden kruit droog

De spagaat, waar bestuur en politiek in Oldenzaal voor staan, tekende zich pijnlijk duidelijk af toen deze bezuinigingsmaatregelen – al dan niet bewust – werden afgezet tegen de forse investeringsplannen om de stad te laten groeien en te vergroenen. Zo moeten er tot 2030 1.000 woningen worden (bij)gebouwd en zijn er bijvoorbeeld miljoenen gemoeid met het wijkverbeteringsplan Glinde Hooiland. Hoewel de meeste raadsleden tijdens het Politiek Forum hun kruit nog droog hielden, dienden zich al wel een aantal ‘pijnpunten’ aan waar het ging om miljoeninvesteringen. Zo spraken meerdere fracties de vrees uit in een ‘trechter’ te worden geduwd door nu akkoord te gaan met een miljoenenreservering voor vernieuwbouw van het stadhuis.

Ongelukkig moment

Voor die vernieuwbouw van het stadhuis heeft het college inmiddels gekozen voor de variant waarbij een deel van het huidige stadhuis wordt afgestoten en er een nieuwe locatie wordt gezocht voor het Sociaal Plein. Portefeuillehouder burgemeester Patrick Welman beklemtoonde meermaals dat de gemeenteraad nog alle gelegenheid krijgt mee te praten over de definitieve invulling van de definitieve vernieuwbouwplannen. “Het is een ongelukkig moment om nu geld te reserveren voor vernieuwbouw van het stadhuis omdat er weinig geld beschikbaar is. We kiezen nu voor het maximale scenario, omdat je toch een richtgetal nodig hebt.”

Addertje onder het gras

Op maandag 8 juli moet de gemeenteraad definitief een klap geven op het hele pakket aan maatregelen, zoals die worden voorgesteld in de Kadernota, alle bezuinigingsmaatregelen, de Voorjaarsnota en de jaarstukken van 2023. Bij dat laatste punt zit er mogelijk nog een addertje onder het gras, omdat er (nog) geen goedkeuringsverklaring is van de accountant. Wethouder Zinkweg gaf tijdens het Politiek Forum aan geen signalen te hebben gekregen dat die goedkeuring er niet komt. Bij het verdedigen van de bezuinigingsmaatregelen kan ze er bovendien op wijzen dat 50 procent van die bezuinigingen kan worden teruggedraaid, wanneer het Rijk alsnog met financiële middelen over de brug komt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.