Verkeer
Stuur appje
Zoek

Plan van 50 miljoen: woonwijk Eschmarkerveld in Enschede is weer stap dichterbij

20231023 Plattegrond Eschmarkerveld Gemeente Enschede
Plattegrond van de toekomstige woonwijk Eschmarkerveld.
Beeld: Gemeente Enschede

Er is een oplossing voor de stikstofregels, een omleiding voor beschermde dieren en een alternatief voor de hoge grondwaterstand. Hoe de exacte invulling qua aantallen en type woningen eruit gaat zien, zal de komende jaren pas blijken. Maar met de publicatie van het bestemmingsplan is de komst van de nieuwe woonwijk Eschmarkerveld in Enschede een stap dichterbij. Als de gemeenteraad akkoord gaat kunnen er uiteindelijk zo'n 800 woningen komen op de weilanden tussen Dolphia en Glanerbrug. Met het plan is een gemeentelijke investering van meer dan 50 miljoen euro gemoeid.

Ooit was het Eschmarkerveld in beeld als zogenoemde Vinex-wijk. Rond de eeuwwisseling is er onder die noemer volop gebouwd op de Eekmaat tussen Enschede en Glanerbrug. Maar de velden aan de andere kant van de Gronausestraat bleven leeg en verdwenen uit de boeken toen de woningmarkt instortte tijdens de kredietcrisis. Nu er sprake is van een woningtekort, lijkt de vurig gewenste nieuwbouwwijk er toch te komen.

Gestopt met mest uitrijden

Er moet een kleine slag om de arm worden genomen. De gemeenteraad zal geen roet in het eten gooien, want die wil dat er snel gebouwd wordt. Maar belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de komst van honderden woningen op de rand van de Glanerbrugse ecozone kunnen natuurlijk naar de bestuursrechter stappen. Dat zou vertraging betekenen voor het project, maar de gemeente denkt niet dat er gaten te schieten zijn in het bestemmingsplan.

Met de stikstofregels is immers rekening gehouden. Op dit moment wordt er mest uitgereden over de toekomstige bouwgrond. Het zijn agrarische gronden. Als er woningen komen zal dat stoppen. Daarmee is de stikstofdepositie zodanig naar beneden gebracht, dat er volgens de gemeente geen sprake zal zijn van overschrijding.

Minder auto's voor de deur

Onlangs heeft de provincie bepaald dat er een oplossing moet komen voor beschermde dieren. Kortgezegd: door de bouw van woningen verdwijnt er geschikt leefgebied voor hermelijnen, bunzings en egels. Hoewel de dieren eigenlijk niet zijn aangetroffen bij vooronderzoek, wijst de gemeente een compensatiegebied buiten de beoogde wijk aan. Het geschikte leefgebied wordt dan als het ware 'verplaatst'.

Dan zijn er nog uitdagingen op het gebied van de hoge grondwaterstand in een deel van het gebied. Het gaat om het zogeheten deelplan 'Boswonen', op de velden tussen het voormalige landgoed De Dommert en de spoorlijn. Hier worden ongeveer zes hofjes met tientallen woningen gerealiseerd.

Lees verder onder de afbeelding.


20240530 Boswonen Eschmarkerveld Enschede Glanerbrug
In het deelplan Boswonen wordt het aantal parkeerplaatsen drastisch beperkt.
Beeld: Gemeente Enschede

De kavels van de woningen worden klein gehouden, zodat er veel openbare ruimte overblijft om het water vast te houden. Dat gebeurt onder meer met het aanleggen van een beek. Om dit mogelijk te maken worden de parkeernormen binnen het Boswonen drastisch naar beneden bijgesteld. Waar normaal wordt gerekend met 5 parkeerplaatsen op 3 grotere woningen, zijn dat er straks 'slechts' 4. Bij kleinere woningen is de verhouding 1 parkeerplaats (of zelfs minder) per woning.

In een memo bij het bestemmingsplan schrijft de gemeente dat er zo twee vliegen in één klap worden geslagen. 'Enerzijds bevorderen we zo duurzame vervoermiddelen en verminderen we het autobezit en -gebruik, anderzijds creëren we daarmee meer ruimte voor andere aspecten die we belangrijk achten in de openbare ruimte'. Met Boswonen mikt Enschede dus op bewoners die minder of geen waarde hechten aan een auto voor de deur.

Investering van 50 miljoen

Ten noorden van Dolphia, waar begin deze eeuw woningen zijn gesloopt, kan waarschijnlijk vlot worden begonnen met bouwen. Als alles meezit is de grond eind volgend jaar bouwrijp en worden de eerste woningen in 2026 opgeleverd. Voor de rest wordt er gefaseerd gebouwd. Een exacte planning is er nog niet, maar de grondexploitatie (de winst- en verliesrekening van een bouwplan) loopt door tot en met 2033. Dan zou de hele wijk in principe dus voltooid moeten zijn. Van de 800 woningen zijn er 270 voorzien in de categorie sociale huur.

20230607 Pixabay grondbeleid grondexploitatie grond bewerkte versie
Lees ook
In Enschede kwamen er vorig jaar 0 woningen bij (en dat hadden er eigenlijk 1000 moeten zijn)

Het Eschmarkerveld is een van de belangrijke projecten in de bouwambities van Enschede, die overigens achterlopen op schema. Met het bouwplan is een gemeentelijke investering van meer dan 50 miljoen gemoeid, waarvan veruit het grootste deel opgaat aan voorbereidingskosten en projectkosten zoals het inbrengen van gronden en het bouwrijp maken van percelen.

De gemeente verwacht dat het grootste deel van die kosten worden terugverdiend met de verkoop van grond aan ontwikkelaars. Daarnaast zijn er subsidies aangetrokken voor de aanleg van fietssnelweg F35 langs de spoorlijn, versnelling van woningbouw en voor flexwoningen. Vanuit andere potjes is er geld beschikbaar voor de aanleg van een beek in de nieuwe woonwijk.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.