Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Visschedijk (CDA): ‘Betaalbare woningen voor inwoners Losser bij herbestemming huidige sporthal’

Jurran Visschedijk
Jurran Visschedijk, CDA Losser
Beeld: CDA Losser

De CDA-fractie van de gemeente Losser bleek niet tevreden over de plannen voor de bouw van appartementen op een deel van het Luttermolenveld. De fractie stemde tegen en diende daarnaast een motie in om bij herbestemming van de huidige sporthal betaalbare woningen te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de inwoners van de gemeente Losser.

De raad moest, tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 16 april, een besluit nemen over de bestemmingsplanwijziging die het mogelijk maakt om twee appartementengebouwen neer te zetten aan de Kroepsweg 1 in De Lutte. Daar staat het centrumgebouw van het Luttermolenveld.

Tussen de 4 en 5 ton

Met de herontwikkeling/ transformatie wordt het gebouw gesplitst in drie gebouwen. Twee gebouwen worden herontwikkeld met in totaal 37 appartementen. De appartementen variëren in oppervlak van 88 tot 165 vierkante meter. Op basis van de oppervlaktes en voor nu bekende geschatte prijzen, liggen de prijzen bij koop tussen 399.500 en 497.250 euro. In geval van huur gaat het om de maandelijkse huurprijs tussen 1.175 tot circa 1.460 euro per maand. Deze prijzen vallen niet in het betaalbare segment zoals dat in de regionale Woondeal is afgesproken.

LOSSER ontwerpbestemmingsplan Kroepsweg 1 de lutte
Beeld: Van der Linde Architecten
“De woningen zijn niet betaalbaar voor de doelgroep die we proberen te bereiken”

Dit plan past niet

Een ontwikkeling waar het CDA niet blij mee is. “Appartementen waarbij we min of meer moeten hopen dat de prijzen tussen de 4 en 5 ton liggen. Appartementen die dus niet in het bezit zullen komen van de inwoners uit de gemeente Losser en specifiek De Lutte”, concludeert Jurran Visschedijk. “Dit plan past niet binnen de woonvisie die wij met elkaar hebben vastgesteld. De woningen zijn niet betaalbaar voor de doelgroep die we proberen te bereiken. Zeker niet voor de mensen met een sociaaleconomische binding uit onze gemeente. We hadden eerder aan de bel moeten trekken.”

Lachende derde

“Het is teleurstellend dat hier appartemennen worden gerealiseerd waarvan wij denken dat die niet toekomen aan de bevolking van de gemeente Losser. Er is alleen maar een lachende derde en dat is de projectontwikkelaar”, reageert Andre Nijhuis, fractievoorzitter van de PvdA.

Sporthal tot 2023

Het resterende deel van het huidige complex blijft een binnensportvoorziening tot en met 2030. Om te voorkomen dat ook dit deel van de centrumhal Luttermolenveld herontwikkeld wordt tot prijzige appartementen, diende het CDA, samen met Burgerforum, PvdA en VVD een motie in, die ook gesteund werd door D66.

Gevarieerde woningbouw

In die motie draagt de raad, unaniem, het college op om bij de (toekomstige) herbestemming van de huidige binnensportvoorziening in te zetten op een gevarieerde woningbouw die passend is bij de doelstellingen van de meest recente woonvisie, om zo betaalbare woningen te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de inwoners met een sociaaleconomische binding.

Behoefte inwoners

Het college van burgemeester en wethouders is blij met de uitdrukkelijke uitspraak van de raad, gaf wethouder Jan Engels aan. “We zullen zoals de motie van ons vraagt, daar woningen laten realiseren die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners.”

CDA tegen plan 37 appartementen

Om onder andere de betaalbaarheid van de nieuw te bouwen appartementen stemde de CDA-fractie tegen de bestemmingsplanwijziging; de andere fracties stemden voor de bouw van de 37 appartementen.
De motie over de woningen op het nog te herontwikkelen derde deel van het complex Luttermolenveld werd unaniem aangenomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.