Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Oldenzaal in 2040: Op de fiets door een duurzame, groene stad

Oldenzaal in 2040 impressie
Met behulp van AI en De GladJakkers kwamen jongeren tot dit toekomstbeeld van een groene Groote Markt.
Beeld: Oldenzaal 2040

Bij het opmaken van een tussenbalans in het proces dat moet leiden tot een toekomstvisie voor Oldenzaal komt nog geen eenduidig beeld naar voren hoe de stad er volgens de inwoners in 2040 uit zou moeten zien. Er is wel een aantal ‘trending topics’ te destilleren uit hetgeen er het afgelopen half jaar is ‘opgehaald’ aan visies op de toekomst onder de inwoners van Oldenzaal. Met stip op 1: Gezelligheid.

Ruimte voor de fiets

Tijdens de presentatie van de tussenbalans in het Politiek Forum noemde projectleider Claudia Landewé nog een aantal ‘toekomstvisioenen’, die er uitsprongen: Meer groen in de stad, betaalbare en duurzame woningen voor jong en oud en ruimte voor de (elektrische) fiets. Ze noemde het opmerkelijk dat er tijdens de inventarisatie van toekomstvisies in de samenleving weinig tot niets is gezegd over het opwekken van duurzame energie, met bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen.

Voldoende aanknopingspunten

Omdat participatie de kern is van de toekomstvisie Oldenzaal 2040 is in de afgelopen maanden in verschillende settings zoveel mogelijk informatie ‘opgehaald’ bij een dwarsdoorsnee van de Oldenzaalse samenleving. Volgens projectleider Landewé leverde dat voldoende aanknopingspunten op voor een toekomstvisie op basis waarvan er tot 2040 beleid kan worden gemaakt door politiek en bestuur.

icon_main_info_white_glyph

individuele- en groepsgesprekken

In het kader van de participatie van de Oldenzaalse samenleving vonden zo’n 25 individuele- en groepsgesprekken met belanghebbenden plaats, waaraan zo’n 230 vertegenwoordigers uit de samenleving deelnamen. Verder was er van medio augustus tot medio november vorig jaar een publiekscampagne, die een respons van 483 reacties opleverde. Tenslotte waren er nog activiteiten in het kader van de Oldenzaalse Toekomstweken, gericht op de Oldenzaalse jeugd. Deze activiteiten, georganiseerd in samenwerking met Studio15, Stichting Oldenzaalse Musea, WBO Wonen en De Gladjakkers, leverden een respons op van 104. Om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te informeren over de achtergrond, de voortgang en de uitkomsten van de toekomstvisie Oldenzaal 2040 en een online plek te geven waar ze hun mening kunnen achterlaten is tevens een website ingericht: www.oldenzaal2040.nl.

Jongeren 16 tot 20

Tijdens het Politiek Forum vroeg Leon Lulofs (PvdA) zich af waarom er niet of nauwelijks respons kwam van jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Volgens Lulofs bij uitstek de groep voor wie de toekomstvisie het meest ‘dichtbij’ is, als het bijvoorbeeld gaat om wonen en werken. Volgens projectleider Landewé is het echter ook een lastige groep om ‘naar binnen te trekken’. Lulofs vroeg niettemin met klem om de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar in de volgende fase alsnog zoveel mogelijk te betrekken bij de toekomstvisie Oldenzaal 2040. Bijvoorbeeld door het in te passen in het onderwijsprogramma op middelbare scholen. Eenzelfde pleidooi werd tijdens het Politiek Forum gehouden voor het betrekken van allochtonen.

Terugkoppeling

De komende twee maanden wordt alles wat er tot nu toe is ‘opgehaald’ uitgeschreven. In de maand mei wordt een afsluitende bijeenkomst voorbereid en komt er een campagne waarmee de resultaten worden ‘teruggekoppeld’ naar de Oldenzaalse samenleving. Op 3 juni wordt de toekomstvisie Oldenzaal gepresenteerd in het Politiek Forum, waarna de gemeenteraad er op 17 juni ‘een klap op kan geven’

“We hebben expliciet niet aan de samenleving gevraagd: wat wilt u dat de gemeente voor u doet in 2040”

Burgemeester Welman benadrukte tijdens het Politiek Forum nog maar eens dat de gemeenteraad geen besluit neemt over de inhoud van de visie. “We hebben expliciet niet aan de samenleving gevraagd: wat wilt u dat de gemeente voor u doet in 2040. De vraag was: wat vindt de Oldenzaalse

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.