Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Licht op oranje voor extra parkeerplaatsen Jumbo in Oldenzaal

Parkeerplaats Jumbo Kuipers
Het ziet er naar uit dat binnenkort kan worden begonnen met de aanleg van extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers op dit braakliggende terrein aan de Glindestraat.
Beeld: Twente FM

Het ziet er naar uit supermarkt Jumbo Kuipers in Oldenzaal binnen afzienbare tijd kan beginnen met de aanleg van extra parkeerplaatsen, herinrichting van in-en uitlaadruimte, alsmede een aantal aanpassingen aan de gevel. Bij de bespreking in het Politiek Forum van het ontwerpbestemmingsplan ‘Glindestraat – supermarkt en omgeving’, waarin ook een nieuwe routering voor vrachtwagens is opgenomen, kwamen geen zwaarwegende bezwaren naar voren.

Met name de aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Glindestraat had nogal wat voeten in aarde omdat daarvoor een aantal sociale huurwoningen moesten worden gesloopt. Inmiddels ligt het terrein al geruime tijd braak. Verschillende fracties uitten hun twijfels of het nu echt bij deze expansie van de supermarkt op deze plek midden in een oude (volks)buurt blijft.

‘Limiet is wel bereikt’

Honderd procent garantie kon of wilde wethouder Christenhusz niet geven. Hij liet zijn opmerking dat een mogelijke uitbreiding van de supermarkt in de toekomst op dit moment niet aan de orde is, volgen door een ‘grote maar’. Zijn voorgangster heeft volgens hem al een aantal jaren geleden duidelijk gemaakt dat ‘de limiet wel is bereikt’. Christenhusz: “Zo staan wij er als college nu ook in.”

Aanzuigende werking

Twijfels waren er ook over mogelijke overlast van grote vrachtwagens nu er in overleg met de supermarkteigenaar en omwonenden een nieuwe routering is vastgesteld. Niet alleen voor straten in het bestemmingsplangebied, maar ook daarbuiten. Net als bij aanwonenden, leeft bij de politiek de vrees dat de extra parkeerplaatsen bij de supermarkt een aanzuigende werking heeft waardoor de verkeersintensiteit in z’n algemeenheid zal toenemen. Volgens Leon Lulofs (PvdA) is parkeergelegenheid voor supermarkten de belangrijkste factor bij het vergroten van de omzet.

Nog vijf jaar wachten?

Opmerkelijk genoeg werd er tijdens het Politiek Forum het langst gesproken over een straat, die formeel niet binnen het bestemmingsplan ligt: de Dr.Kuyperstraat. Aanwonenden van die straat zijn bang dat de verkeersonveiligheid verder zal toenemen door de ontwikkelingen rond de supermarkt. Namens de buurtcommissie bepleitte een inspreker een aantal maatregelen, zoals verkeer remmende maatregelen en een verbod voor vrachtverkeer, met voorrang te nemen. Het college staat vooralsnog op het standpunt dat eventuele maatregelen moeten worden meegenomen in het integrale wijkplan Glinde-Hooiland. Dat zou betekenen het nog wel vijf jaar kan duren voordat de Dr.Kuyperstraat ‘aan de beurt’ is.

Doorgaande weg en sluiproute

Daar willen de aanwonenden liever niet op wachten, omdat de verkeersonveiligheid nu al groot is. Volgens de inspreker, die naar eigen zeggen 20 jaar geleden al bij de gemeente aan de bel trok over de verkeers(on)veiligheid, wordt de Dr. Kuyperstraat in toenemende mate gebruikt als doorgaande weg en sluiproute. “Met name voor fietsers is het onveilig. En regelmatig worden spiegels van geparkeerde auto’s gereden.” De verwachting is dat de verkeersintensiteit en daarmee de onveiligheid alleen maar verder zal toenemen.

Waarborgen voor de toekomst

De inspreker benadrukte beslist niet tegen de ontwikkelingen rond de supermarkt te zijn, “maar wij willen, net als Jumbo Kuipers, ook waarborgen voor de toekomst. Wethouder Evelien Zinkweg zei, net als haar collega Christenhusz, een ‘open oor en oog’ te hebben voor de zorgen van aanwonenden van de Dr. Kuyperstraat. Ze zegde ook toe om samen met de buurtcommissie nog eens te willen kijken naar de suggesties om de verkeersveiligheid te vergroten. Dit dan wel in samenhang met het integrale wijkplan Glinde-Hooiland, ook al omdat maatregelen in de ene straat effect kunnen hebben op de verkeerssituatie in de andere. “We moeten niet zomaar een straat onnodig open trekken.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.