Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Stevige tegenwind aan vooravond inloopmiddag over windturbines in De Lutte

Windmolens
Beeld: Leon de Man

Aan de vooravond van een inloopmiddag over de plannen voor vier windturbines langs de A1 in de buurtschap De Poppe in De Lutte laat de Stichting Tegenwind Noord Oost Twente met een stevig tegengeluid van zich horen. Tijdens de bijeenkomst, tussen 15.00 en 21.00 u. in Dorpshuis Erve Boerrigter in De Lutte, willen de tegenstanders niet alleen de initiatiefnemers van de turbines kritisch bevragen, maar roept ook inwoners op om massaal hun ongenoegen te uiten over de plannen.

Tijdens de inloopmiddag willen de Provincie Overijssel, gemeente Losser, Natuur en Milieu Overijssel, Energiecoöperatie Noordoost Twente, KR8Consultancy en Prowind inwoners de eerste resultaten van de onderzoeken voor de milieueffectrapportage (MER) laten zien. Belangstellenden kunnen hierover vragen stellen en in gesprek gaan met onder andere specialisten die de onderzoeken hebben gedaan naar de effecten van het toekomstige windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. Zij kunnen ook vragen beantwoorden over de nog op te richten energiecoöperatie en de klankbordgroep.

icon_main_info_white_glyph

Het project Windpark De Lutte, een initiatief van Prowind in samenwerking met de Provincie, een (energie)coöperatie en de inwoners van Losser, omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. Dit is een van de zoekgebieden die de RES-Twente heeft aangewezen voor de opwek van duurzame energie met zon- en windenergie. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van circa 6 Megawatt, met een geschatte capaciteit van het gehele park van circa 25 MW geïnstalleerd vermogen. Het windpark wekt potentieel 68.500.000 kWh per jaar op, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomgebruik van ca. 20.000 huishoudens. Het zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn. Prowind werkt graag lokaal samen en stelt het windpark open voor lokaal eigendom. Bron: Prowind

Wachten op landelijke normen

Daar zit al meteen het eerste pijnpunt voor de Stichting Tegenwind Noord Oost Twente. Voorzitter Jan Nijhuis: “Het is vreemd dat er nu al een MER plaats vindt, terwijl er nog geen landelijke normen zijn. In december vorig jaar is een zienswijze naar het ministerie gestuurd. Het vaststellen van die landelijke commissie moet langs de commissie MER, Raad van State, Eerste Kamer en Tweede Kamer, dus dat kan nog wel anderhalf, twee jaar duren. Daar zit iedereen op te wachten en nu gaan de Provincie en Prowind een inloopmiddag organiseren in De Lutte, waarbij ze zeggen: We gaan die MER zelf wel doen.”

icon_main_info_white_glyph

Milieueffectrapportage (MER)

In de Milieueffectrapportage over de mogelijke effecten van het windpark in De Lutte worden verschillende varianten afgewogen. De resultaten van deze onderzoeken worden in het voorjaar van 2024 gepubliceerd. De concept - Milieueffectrapportage wordt ter inzage gelegd bij provincie Overijssel. Hierover komt informatie in het provinciaal blad, in de nieuwsbrief, op Facebook en in de huis-aan-huis bladen van de gemeente Losser. Tijdens de terinzagelegging kunnen bij de provincie Overijssel zienswijzen worden ingediend. Op de website Terinzageleggingen – Provincie Overijssel is informatie te vinden over het indienen van een zienswijze. De concept-MER komt ook op deze website te staan.

‘Teken van zwakte’

Jan Nijhuis is op z’n zachts gezegd niet tevreden met de wijze waarop de provinciale en gemeentelijke overheid omspringt met het tegengeluid tegen de windturbines. Zo is er volgens hem onlangs tijdens een commissievergadering in Zwolle, waar insprekers uit Dinkelland wezen op mogelijke gezondheidsschade door windturbines, door verantwoordelijk gedeputeerde Thijs de Bree totaal niet gereageerd. Zelf kreeg hij via een mail van een ambtenaar van de Provincie te horen dat het college van gedeputeerden niet meer schriftelijk zullen reageren op vragen. “We moesten maar eens in de twee maanden op de website van de Provincie kijken. Dat noem ik een teken van zwakte.”

‘Niemand wil dit’

Volgens Jan Nijhuis lopen bestuurders weg voor kritiek. “Gedeputeerden van de BBB en VVD wensten ons succes met onze protesten, maar gedeputeerde De Bree van de PvdA heeft dit beleid in gang gezet en die gaat er ook mee door. Dat klopt niet. Hij moet er mee stoppen. Hij moet gewoon wachten op landelijke normen. In De Lutte is geen draagvlak voor windturbines. Niemand wil dit.” In dit verband krijgt ook de vertrekkende Losserse wethouder Jaimi van Essen (ook PvdA) nog een veeg uit de pan van Nijhuis. Hij verwijt Van Essen – verklaard voorstander van de windturbines – dat hij in het verleden zaken heeft achtergehouden. “Luttenaren worden gemanipuleerd.”

De inloopdag over de plannen voor vier windturbines langs de A1 in de buurtschap De Poppe in De Lutte vindt op donderdag 25 januari tussen 15.00 en 21.00 uur plaats bij Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.