Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Onderzoek naar huisvesting en samenwerking basisscholen in Oldenzaal

Scholen de Essen Oldenzaal
De basisscholen De Esch en De Linde in de wijk De Essen zijn in 2026 toe aan nieuwbouw.
Beeld: Redactie Twente FM

In het tweede kwartaal van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de basisscholen in de Oldenzaalse wijken De Thij en De Essen in de toekomst gehuisvest zullen zijn. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Oldenzaal zullen daartoe de komende maanden verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Tegelijkertijd verkennen de schoolbesturen Consent en KONOT de mogelijkheden voor samenwerking tussen De Maten, De Wendakker en De Linde in De Thij en tussen De Esch en De Linde in De Essen.

Half januari vindt, tijdens bijeenkomsten van WBO en gemeente Oldenzaal over de veerkracht van de verschillende Oldenzaalse wijken, een uitgebreider gesprek met de verschillende maatschappelijke organisaties in Oldenzaal plaats. Daarnaast wordt in het onderzoek gekeken naar de financiële haalbaarheid van de scenario’s.

Scholen verkennen samenwerking

Inmiddels hebben al één-op-één gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, de schoolbesturen en –directies en met kinderopvangorganisaties. Hierin is gesproken over ieders visie op onderwijs en de wensen en mogelijkheden tot samenwerking rond en tussen scholen en kinderopvang. Beide schoolbesturen hebben de wens uitgesproken samen de mogelijkheden voor daadwerkelijke samenwerking verder te verkennen.

Planning nieuwbouw

In het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs van gemeente Oldenzaal staat dat de basisscholen in De Essen en De Thij de komende jaren toe zijn aan nieuwbouw. De Linde (locatie De Essen) en De Esch staan als eerste op de planning (2026). De basisscholen in De Thij, te weten De Linde (locatie De Thij), De Maten en De Wendakker volgen in de vier jaar daarna.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.