Verkeer
Stuur appje
Zoek

Als voetbalclub Achilles Enschede verhuist, komt er geen woonwijk... maar wat dan wel?

20230503 CVV Achilles Enschede Complex Horstlindelaan Martijn Soer
Beeld: Martijn Soer

Op het huidige sportpark van Achilles Enschede aan de Horstlindelaan verrijst in de toekomst geen nieuwe woonwijk. Althans, het college stelt de gemeenteraad voor om er geen grootschalige woningbouw mogelijk te maken als de christelijke voetbalvereniging naar verwachting in medio 2025 gaat verhuizen. B&W zien in het gebied een belangrijke functie als 'groene long' van de stad.

De opvatting van het college is gebaseerd op een rapport van Strootman Landschapsarchitecten. Dat bureau heeft samen met de gemeente en Vereniging Wageler Samen gekeken naar de toekomstige invulling en versterking van het Wageler. Dat is grofweg het gebied tussen de campus van de UT, woonwijk Walhof-Roessingh, de Hengelosestraat en de Horstlindelaan.

Opwaardering Ledeboerpark

Belangrijkste schakel in het hart van het Wageler is het Abraham Ledeboerpark. Het voormalige buitenverblijf van textielfamilie Ledeboer dat in de jaren vijftig aan de stad is geschonken wordt beschouwd als een van de mooiste parken ter wereld.

Desondanks wordt er in het toekomstplan een verdere opwaardering van het park voorgesteld. Onder meer gaat het om het verfraaien van de toegang, het verbeteren van de bebording en het terugbrengen van de oorspronkelijke zichtlijnen in het park.

Horecafunctie bij los hoes

Onderdeel van het verbeterplan is ook dat de oude beekdalen die het oorspronkelijke Ledeboerpark omringen worden teruggebracht. Vernatting van het landschap dus.

Rondom het gemeentelijke monument Lammerinkswönner worden kansen gezien voor een uitbreiding van de recreatieve functie door bijvoorbeeld een kleinschalige horecafunctie zoals een foodtruck in een van de bijgebouwen van het los hoes mogelijk te maken.

De 'groene long'

Voor zorgboerderij De Viermarken, in het noorden van het Wageler, worden kansen gezien om de huidige werkzaamheden uit te breiden. Er wordt al gewerkt aan het terugbrengen van oude gewassen, vloeivelden en een voedselbos. Maar ook demovelden voor 'natuurinclusieve landbouw' zouden daaraan kunnen worden toegevoegd.

Lees verder onder de afbeelding.


20231228 Ledeboerpark Enschede Strootman Architecten Google Maps
Een toekomstbeeld van het Wageler, met daarin onder meer het Ledeboerpark.
Beeld: Strootman Landschapsarchitecten/GoogleMaps

Het meest heikele onderdeel van het Wageler is het sportpark aan de Horstlindelaan. De bedoeling is dat Achilles Enschede medio 2025 (of zoveel later als nodig is) verhuist naar het nieuwe sportcluster met Victoria'28, FC Aramea en SVV'91 in Enschede-Zuid. De vrees van belanghebbenden is dat de velden na de verhuizing worden volgebouwd met woningen, zoals uiteindelijk ook de bedoeling is bij de sportvelden van het nabijgelegen Wethouder Horstmanpark.

Als er een woonwijk op de huidige locatie van Achilles Enschede zou komen, wordt de zogenoemde 'groene long' die vanaf het Van Heekpark, via het Ledeboerpark naar het buitengebied van Enschede voert, afgesloten. Het college laat in een voorstel aan de gemeenteraad doorschemeren dat dat niet de bedoeling is.

Woningen niet uitgesloten

De gemeenteraad wordt voorgesteld om verder onderzoek te doen naar de toekomstige invulling van de voetbalvelden van Achilles, die recht doet aan de aanbevelingen in het rapport dat met landschapsarchitecten is opgesteld.

Het groene en open karakter zal dus grotendeels behouden blijven, als sluit het college niet uit dat er (op bepaalde plekken in het gebied) kleinschalige woningbouw mogelijk is. Aloude ideeën voor een nieuwe ontsluitingsweg tussen de UT en de Weerseloseweg kunnen - voor zover ze dat al niet waren - wel uit gedachten worden gezet. De velden van Achilles zouden voor zo'n weg cruciaal zijn, maar lijken nu echt een 'groene' functie te krijgen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.