Verkeer
Stuur appje
Zoek

Windturbines langs gemeentegrens Almelo en Tubbergen; waar komen ze te staan?

Windturbine 20231221
Beeld: Thomas Reaubourg

De gemeente Almelo gaat samen met Tubbergen en de gemeente Twenterand op zoek naar plekken om windturbines te plaatsen. Tijdens een inloopavond in Vriezenveen wordt meer verteld over het zoekgebied, de uitgangspunten en de vervolgstappen. Ook is er ruimte voor vragen en reacties.

Alle drie genoemde gemeenten hebben inmiddels groen licht gegeven om in het gebied langs hun gemeentegrens aan de slag te gaan met windenergie. Ook Almelo. Daarbij zijn om te beginnen onderlinge afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten, meldt de gemeente Almelo. De gezamenlijke voorkeur gaat uit naar een samenwerking tussen lokale partners die de windturbines gaan ontwikkelen. Daarbij wordt aangegeven dat er rekening wordt gehouden met omwonenden. Eventuele hinder door geluid, verlichting of slagschaduw van de turbines moet zoveel mogelijk worden voorkomen, stellen de gemeenten die hierin samen met de provincie optrekken.

Inkomsten buitenland

Gemeenten die nog geen groen licht hebben gegeven voor windenergie op hun grond, lopen het risico dat ze straks niets in de melk te brokkelen hebben en de provincie de regie neemt. Dat kan grote gevolgen hebben voor de lokale betrokkenheid. In het ergste geval halen externe investeerders de exploitatie naar zich toe en vloeien de inkomsten naar het buitenland. Ingezetenen betalen bovendien de hoofdprijs voor de stroom die in hun eigen ‘achtertuin’ wordt opgewekt. Zo ver zal in het in de ATT samenwerking niet komen, maar het vaststellen van locaties voor windturbines blijft een gevoelig maatschappelijk onderwerp.

Samenwerking

In het totale ATT-gebied is volgens de drie gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 tot 180 GWh energie per jaar worden opgewekt. Onafhankelijk verkenner is Erik Back. Back gaat de komende maanden in gesprek met overheden, grondeigenaren, inwoners, lokale ondernemers en lokale energiecoöperaties om te onderzoeken of en op welke vlakken allemaal lokale samenwerking mogelijk is.

Lokaal eigendom

De drie gemeenten en provincie zeggen bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100 procent lokaal eigendom te streven en in ieder geval minimaal 50 procent. Afspraken over financiële vergoedingen voor omwonenden worden later in een gebiedsproces gemaakt. http://www.almelo.nl/windenerg....

Vrije inloop

Belangstellenden kunnen op 17 januari vrij inlopen tussen 19 en 21 uur. Locatie is Restaurant Koebrugge aan het Oosteinde 18 in Vriezenveen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.