Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelose huurders hebben forse vinger in de pap bij gemeentelijk woonbeleid

231214 airey flat ineke waninge EIGEN
Ineke Waninge (inzet) eist dat de huurders van de te slopen Airey-flats op een goede wijze geherhuisvest gaan worden.
Beeld: GOOGLE/INEKE WANINGE

Voordat Ineke Waninge over anderhalf jaar stopt als bestuurslid bij Ookbions wil de Hengelose zeker twee zaken voor elkaar gebokst hebben: de huurders van de te slopen Airey-flats moeten op een goede wijze geherhuisvest worden en ouderen die wordt gevraagd hun eengezinswoning in te ruilen voor iets kleiners moeten dat niet voelen in de portemonnee. Huurdersbelangenvereniging Ookbions maakte deze week afspraken met Welbions en gemeente over het beleid van de komende twee jaar, de zogeheten 'prestatieafspraken’.

Kleine portemonnee

Waninge zit al ruim tien jaar in het bestuur van de belangenvereniging. Ookbions, Welbions en gemeente Hengelo werken samen om ervoor te zorgen dat mensen met een kleine portemonnee goed kunnen wonen in Hengelo. Dát ze moeten samenwerken is door de overheid bepaald, hóe ze dat doen, daaraan geven ze zelf invulling. Ineke Waninge: “Je zit met drie partijen aan tafel en je krijgt natuurlijk nooit allemaal je zin. We hebben echter wel het gevoel dat wij als huurders serieus worden genomen.”

“Als we om de tafel zitten met de bestuurders van Welbions zeg ik altijd gekscherend dat als wij huurders er niet zouden zijn, zij geen baan zouden hebben.”

Ervaringsdeskundig

Waninge is een ware ervaringsdeskundige op het gebied van huren in Hengelo. “Ik heb 28 jaar aan de Johan Jongkindstraat in de Hengelose Es gewoond, een wijk met bijna veertig nationaliteiten. Ik woonde daar schitterend mooi. Voor de grootschalige renovatie was het er al fijn wonen en nu nog steeds, als ik anderen mag geloven.”

Zelf woont ze al jaren in Groot-Driene. Daarover is ze minder te spreken: “Deze wijk gaat er juist op achteruit qua leefbaarheid. Toch heb ik geen spijt dat ik na de herstructering niet terug ben gegaan naar de Hengelose Es. Iedereen is die optie geboden, maar dan weet je ook niet waar je precies terechtkomt en wie je buren worden. Nee, ik woon prima in Groot-Driene. Ik hoef niet meer weg uit mijn appartement.”

Wooncoaches

Veel Hengelose ouderen wordt tegenwoordig gevraagd na te denken over het inruilen van hun vaak veel te grote woning. Daarvoor heeft Welbions de functie van ‘wooncoach’ in het leven geroepen. Een woordvoerder van Welbions vertelt: “In vergrijzende wijken bekijken we of we het woningaanbod voor senioren kunnen uitbreiden. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Onze wooncoaches ondersteunen ouderen bij de keuze om te verhuizen van een eengezinswoning naar een appartement. Deze eengezinswoningen komen vervolgens vrij voor gezinnen.”

700 nieuwe woningen

Het belangrijkste thema in de prestatieafspraken voor 2024 en 2025 is uiteraard de beschikbaarheid van voldoende woningen. Om de druk op de sociale woningmarkt te verminderen, realiseert Welbions in 2023, 2024 en 2025 ongeveer 700 nieuwbouwwoningen. Het gaat hierbij om reguliere nieuwbouw en om tijdelijke, zogeheten ‘modulaire woningen’. Zo zijn dit jaar aan de Sportlaan Driene tweehonderd containerwoningen opgeleverd en komen er daarnaast zogeheten ‘flexwoningen’ in Hart van Zuid. Dit zijn woningen die snel gebouwd kunnen worden en ze zijn bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben.

icon_main_info_white_glyph

Statushouders en energiecoaches

In de prestatieafspraken staat ook een paragraaf over statushouders. Hen huisvesten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Een andere aandachtsgroep bestaat uit huishoudens die financieel in de knel komen. De Welbionswoordvoerder: “Zij komen gewoonweg niet rond met hun inkomsten en uitgaven. Samen zetten we ons in om een helpende hand te bieden bij financiële zorgen of problemen. Door in te zetten op preventie hopen we schulden te voorkomen." Ook de inzet van de energiecoaches van Welbions en de FIXbrigade van de door de gemeente gesubsidieerde energiecoöperatie Energie van Hengelo helpt huurders om geld te besparen.

'Nieuwsgierig'

Hoewel Ineke Waninge al ruim tien jaar in het bestuur van Ookbions zit, is ze haar werk nog lang niet moe: “Ik vind het leuk om te doen. Waarom? Omdat ik nieuwsgierig ben naar wat er met m'n geld gebeurt. Als we om de tafel zitten met de bestuurders van Welbions zeg ik altijd gekscherend tegen hen dat als wij huurders er niet zouden zijn, zij geen baan zouden hebben, haha.”

Huurverhoging

Een onderwerp dat elk jaar speelt is de huurverhoging. Waninge: “Die wordt pas in juni van kracht, maar daarover praten we nu al. Wij zetten altijd in op nul euro stijging, maar de huur gaat elk jaar iets omhoog. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat Welbions momenteel volop investeert in verduurzaming. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. De huurders moeten daar ook voor een deel aan meebetalen, is de redenering.”

Sloop Airey-flats

Er wordt volop gebouwd de komende jaren, maar er wordt onvermijdelijk ook gesloopt. In juli werd bekend dat zeven flats in de Sterrenbuurt tegen de vlakte gaan. Waninge: “In eerste instantie schrok ik van dat nieuws. Is dat nou nodig, sloop? Maar renovatie zou zoveel duurder uitpakken, dat het wel begrijpelijk is. En dat er wat moest gebeuren, is wel duidelijk: de flats zijn heel erg gehorig en het tocht er als een gek. Als Ookbions springen we op de bres voor die huurders. Wij vinden dat die mensen voor vergelijkbare woonlasten iets vervangends aangeboden moeten krijgen. De huur mag wel iets hoger zijn, omdat de energierekening lager zal zijn in de nieuwe, duurzamere woning.”

icon_main_info_white_glyph

Wat zijn Airey-flats?

Airey-woningen of Airey-flats zijn gebouwd volgens een type montagebouw dat kort na de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië en Nederland op ruime schaal is toegepast. Deze geprefabriceerde woningen zijn genoemd naar de Engelse ontwerper, Sir Edwin Airey (1879-1955).

Gedeeld voorzitterschap

Ineke Waninge deelt het voorzitterschap met Jurie van den Elsen. “Jurie woont in Hengelo, maar is afkomstig uit Ede. Hij heeft nog een kleine kennisachterstand. Tegen de tijd dat ik stop, heeft hij die wel ingelopen.” Langer bestuurslid blijven is geen optie; twaalf jaar is de maximale termijn.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.