Hengelo

Hengelo wil haalbaarheidsonderzoek nascheiden afval door Twence

De gemeenteraad van Hengelo wil dat afvalverwerker Twence een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar bron- en nascheiding van afval. Een motie, een initiatief van de plaatselijke VVD, kreeg woensdagavond bijna de gehele gemeenteraad achter zich. Ook wethouder Bas van Wakeren zei namens het college van B en W een dergelijk onderzoek wel te zien zitten.



Een zeer groot percentage van het Twentse PMD-afval met plastic, metaal en drinkpakken wordt afgekeurd door verwerkingsbedrijven, doordat het is vervuild met restafval. Voor veel gemeentes is dat een groot probleem. Die krijgen daardoor minder opbrengsten en worden geconfronteerd met hogere kosten voor de verwerking.

64748 plastic afval
Een groot deel van het PMD-afval zo is vervuild dat het rechtstreeks de verbrandingsoven ingaat © 1Twente

Milieudoelstellingen

VVD Raadslid Sander Janssen: "In Hengelo en ook andere gemeentes ontdekken we dat PMD zo is vervuild dat het extra kosten met zich meebrengt voor onze dorpen en steden. Het gaat bijna allemaal linea recta de verbrandingsoven in. Daarmee halen we onze milieudoelstellingen niet. Dat is zelfs wat de VVD niet wil.” D66 en VVD in Haaksbergen deden vorige maand een oproep aan Twentse gemeenten om over te gaan tot nascheiding. Janssen zei te hopen dat Hengelo met de motie net als Haaksbergen een signaal afgeeft richting Twente.

Investeringskosten

Susanne van den Beukel van de ChristenUnie gaf als wens mee dat er in het haalbaarheidsonderzoek wel naar voren moet komen wat de totale investeringskosten zijn en wat het rendement is. De kosten voor de inwoners moet duidelijk zijn. Van den Beukel vindt dat dat er ook gekeken moet worden naar de redenen dat op dit moment meer dan 88 procent van het huidige PMD-afval wordt afgekeurd, zeker nu Hengelo veel geld heeft geïnvesteerd in de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Voor- en nascheiding

CDA Hengelo denkt dat een combinatie van voor- en nascheiding nog steeds het meest kansrijk is. “We hebben al eens eerder een onderzoek gedaan naar nascheiding, dat bleek toen niet rendabel,” zei fractievoorzitter Hanneke Steen. “Doel is een afvalloos Hengelo, maar ook zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners.”

'Steek energie in oplossen problemen PMD'

Jan Evers van GroenLInks, die tegen de motie stemde, stond perplex dat het college voor een haalbaarheidsonderzoek is. “Een soortgelijke oproep hebben we al verschillende malen in moties gedaan de afgelopen twee jaar. Telkens is gebleken dat nascheiden niet rendabel is op Twentse schaal. Twence heeft dat zelf ook al herhaaldeijk aangegeven.” Evers vindt dat alle energie beter gestoken kan worden in het oplossen van problemen met de PMD.

Meer gemeenten

PvdA Hengelo steunde de motie wel. “Ik denk dat je wel moet gaan kijken welk volume je nodig hebt om nascheiden rendabel te malen,” zei fractievoorzitter Marie-José Luttikholt. “Misschien heb je wel meer gemeenten nodig, maar laten we dat gaan uitzoeken met elkaar. Zoals het nu gaat, lopen de kosten echt enorm op. We lopen ook het risico dat mensen helemaal niet meer gaan nascheiden. Volgens mij is dat het laatste dat we willen.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.