Verkeer
Stuur appje
Zoek
Je bekijkt nu een artikel uit het archief
Dit artikel is niet geoptimaliseerd voor de huidige 1Twente-website. Hierdoor kan het voorkomen dat de opmaak wegvalt, er media ontbreekt en/of metadata incorrect is.
In samenwerking met
Twente FM logo

Dramatische afname kievit en wulp in Albergen

Nieuwe20drone
Nieuwe drone Vogelwerkgroep Geesteren
Beeld: Twente FM

GEESTEREN - Het aantal broedparen kieviten in Albergen is dramatisch afgenomen. Ook de wulp dreigt uit Albergen te verdwijnen. Pluspuntje: Vogelwerkgroep Geesteren kreeg een gloednieuwe weidevogeldrone ter beschikking.


De nieuwe cijfers kwamen aan de orde tijdens de startavond van het weidevogelseizoen, die afgelopen week gehouden werd in De Herterij.
Gebiedscoördinator Leonard Rouhof van Midden Overijssel noemde de sterke achteruitgang van het aantal broedparen kieviten in Albergen dramatisch. Het aantal paren nam af van tachtig, zeven jaren geleden, tot 32 vorig jaar. Kieviten zijn belangrijk om predatoren oftewel roofvogels in de lucht weg te jagen. Rouhof vreest ook dat de wulp uit Albergen verdwijnt. Het aantal wulpen nam af van zeven tot slechts drie vorig jaar en dat aantal is te klein om voor voldoende nakomelingen te kunnen zorgen.

Complexe oorzaken

"De afname van de weidevogels als de wulp en kievit komt door complexe oorzaken: Toerisme aan de kust waardoor bijvoorbeeld de scholekster (schelpekster) de kust inruilt voor het weiland en nu vlucht naar daken met kiezelstenen. De wulp komt vooral op zandgrond voor net als de kievit", zegt Marcel Tettero van de Vogelwerkgroep Geesteren.

Intensieve landbouw

De grutto en tureluur leven liever in grasland. Tettero: "Door de intensieve landbouw gaan veel nesten verloren. Hoog snel groeiend raaigras zorgt ervoor dat de piepkuikens niet meer door het land kunnen lopen. Ze verhongeren, tenzij we hen er met de drone op tijd uit halen. Ook is voor de kuikens plasdras en kruidenrijke weilanden nodig. Daar zitten veel insecten. Kuikens eten er duizend per dag. Gruttokuikens zijn direct volwassen en dat betekent dat ze meteen voor zichzelf moeten zorgen als ze uit het ei komen."
Tettero geeft aan dat ze daarna nog twee tot drie weken tijd nodig om vliegvlug te worden. "Helaas neemt de populatie reigers, ooievaars, kraaien en andere roofvogels toe. De kuikens zijn een makkelijke prooi. Met elektrische rasters houden we predatoren op de grond weg, zoals vossen, katten, steenmarters, hermelijnen."

Het probleem is complex, aldus Tettero. "In het oosten is de situatie nijpender dan in het westen en noorden waar de aantallen groter zijn en de weidevogels elkaar helpen met verdedigen van de jongen. Dit zijn kortweg de belangrijkste problemen".

Vijfvoudig

Er zijn ook lichtpuntjes. Door de aanleg van plasdrassen in Albergen keerde in de afgelopen jaren de tureluur terug. Het aantal broedparen vervijfvoudigde de afgelopen jaren van twee tot tien. "Plasdrassen werken als een magneet op weidevogels zoals de tureluur", zei Rouhof.

Pluim

Het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren noemde Rouhof een groot succes. Het aantal weidevogels stijgt er gestaag. Harrie Nobbenhuis kreeg een pluim voor zijn veldwerk in het Huyerenscheveld. Rouhof verwacht de komende jaar hier een stijgende lijn te gaan zien in het aantal grutto's, scholeksters, wulpen en tureluurs.

Vliegvlug

In de Veldhoek ten noorden van Geesteren lukte het twaalf kuikens van grutto's vliegvlug te worden. Er zaten een jaar geleden volgens Rouhof twintig paren grutto's in de Veldhoek. Het aantal kieviten was veertig. Maar het aantal tureluurs, wulpen en scholeksters was klein, van elk soort slechts twee paartjes.

Bruikleen drone

Vogelwerkgroep Geesteren kreeg een gloednieuwe drone in bruikleen van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente.
Voorzitter Herman Nieuwe Weme van dit gebiedscollectief overhandigde de drone aan voorzitter Hennie Schröder nam de weidevogeldrone dankbaar in ontvangst.

Storing

De Vogelwerkgroep Geesteren verloor vorig jaar een drone door een storing in de batterij. Sindsdien huurde de stichting een weidevogeldrone.
Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren is zeer blij met de nieuwe drone, maar zijn stichting blijft de actie voor een nieuwe drone via de site www.reddegrutto.nl voortzetten. "We willen nog een tweede oefendrone aanschaffen."
De belangstelling om dronepiloten te worden groeit gestaag. "En we moeten in een klein tijdsbestek een groot aantal weilanden scannen met de drone."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.