Hengelo

Hengelo Helemaal Stil? heeft wensenlijstje

HENGELO Alle winkelruimtes in de binnenstad onderbrengen in het gemeentelijk leegstandsbeleid, met een verplichting voor vastgoedeigenaren om leegstand te melden; trapveldjes op braakliggende terreinen; het uitbreiden van de verslavingszorg voor o.a. het groeiende aantal GHB-gebruikers; gratis hulp van de dierenarts voor huisdieren van mensen met een laag inkomen: het is een willekeurige greep uit het nieuwe manifest van âHengelo Helemaal Stil?â


316847 radio tijs
HHS? manifesteert zich op Facebook, het platform noemt zich âeen nog jonge beweging die voor méér zorgt dan een frisse wind in politiek en cultureel Hengelo: het lijkt erop dat ze een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan veranderingen in Hengelo.â De drijvende kracht erachter is nachtburgemeester Tijs Jagers. Zijn doelgroep: jongeren. En die worden op dit moment nog te weinig gehoord, vindt Jagers.

Om een signaal af te geven is het manifest verschenen: een bundeling van wensen en eisen richting politiek, met de raadsverkiezingen in maart in het achterhoofd. Een breed aantal onderwerpen passeert de revue: de binnenstad, openbare ruimte, zorg en jongeren. De fracties kunnen alvast noteren: de gemeente moet minder betuttelen op het jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra, waar jongeren hun vrije tijd kunnen besteden en huiswerk kunnen maken.

Probleemjongeren zie je niet in die centra, constateert HHS?, dat daarom adviseert om deze groep op straat te benaderen. Er moeten ook voldoende betaalbare jongerenwoningen komen en het jeugsportfonds moet verder worden uitgebreid. Er is ook een heel lijstje voor de binnenstad. Zo moet de gemeente de WOZ-waarde verlagen waardoor de huren naar beneden kunnen.

En witwaspraktijken moeten worden aangepakt door âfraudegevoelige winkels zoals zogenaamde cadeauwinkels, lounges en horecazaken standaard te onderwerpen aan een streng anti-fraude- en âwitwasonderzoek.â Overbodige regels in het stadscentrum moeten worden geschrapt. âVeel regels lijken onnodig, bureaucratisch en niet meer van deze tijd.â

Wat de veiligheid in de stad betreft moet er een beloning komen voor inwoners die vernielingen en overlast melden. Dit in de vorm van een puntensysteem waarmee ze kunnen sparen voor âleuke uitjes in de binnenstad, zoals kaarten voor de bioscoop, theater, Metropool of een dinerbon.â Ook Hengeloërs die âbewust omgaan met afvalâ verdienen een beloning, bijvoorbeeld door een kostenverlaging.

Een andere wens is het introduceren van een collectief en goedkoper energiecontract voor minima en inwoners met financiële problemen. De gemeente moet ook meer investeren in schuldhulpverlening. Zo zou de gemeente op verzoek de vaste lasten zoals huur, energie, water en de zorgverzekering op de uitkering kunnen inhouden. De gemeente zorgt er daarbij voor dat de betrokken instanties stoppen met incasseren via incassobedrijven.