Verkeer
Stuur appje
Zoek

Inwonertal Beckum stijgt dankzij bouwplannen van ruim 1.000 naar 1.500

Beckum krijgt steeds meer kleur op de wangen. Sinds deze week is er op het kerkplein een bord te zien met daarop een kaart vol gele vlekken. Op die zogeheten 'ontwikkellocaties' moet de komende jaren woningbouw mogelijk gemaakt gaan worden. De kaart is onderdeel van het Omgevingsprogramma, dat vanaf woensdag zes weken ter inzage ligt. "Beckum gaat met 30 tot 40 procent groeien, maar het dorpse karakter blijft natuurlijk behouden."

Leefbaarheid

Dat zegt Susan Annink, voorzitter van de dorpsraad. Beckum moet niet groeien, omdat het zo nodig groter wil worden, maar simpelweg om de leefbaarheid in stand te houden. Meer woningen, betekent meer inwoners, betekent dat de school en het verenigingsleven kunnen blijven bestaan. Samen met dorpswethouder Claudio Bruggink geeft Annink een rondleiding door het dorp en laat ze aan 1Twente zien waar de kansen wat betreft woningbouw liggen.

230420 ruimelijk raamwerk beckum
Het zogeheten 'ruimtelijk raamwerk'
Beeld: RHO Adviseurs

'Beschikbaar en realistisch'

Opvallend is dat het, op eentje na, allemaal kavels betreft die in handen zijn van particulieren. Volgens een gemeentelijk persbericht zijn de locaties 'beschikbaar en realistisch'. Annink: "Deze mensen zijn bereid om hun grond te verkopen, zodat met name jonge gezinnen en starters er iets moois kunnen neerzetten."

“Uit de gehouden interviews blijkt dat jonge Beckumers meer vermogen hebben dan we aanvankelijk dachten”

'Wie doet wat?'

Maandelijks zit de dorpsraad om de tafel met de wethouder en met projectleider Erik Tissingh. Dat is een groot verschil met hoe het in het verleden ging: gemeente en oude dorpsraad spraken vaak niet dezelfde taal en mede daardoor kwam woningbouw maar niet van de grond. Tissingh: "Er is te lang naar elkaar gekeken. Wie doet wat? Nu zijn ze erachter dat je het samen moet doen." Susan Annink blikt liever vooruit: "De nieuwe dorpsraad is van het kansen zien en kansen grijpen. Dat het nu zo snel gaat is het resultaat van de intensieve samenwerking en zaken die mooi samenvallen."

VIDEO | De eerste woningen komen waarschijnlijk op een gemeentelijke kavel op de hoek Wolfkaterweg/Pastoor Eppinkstraat:

Positieve prikkel

Indirect geeft Annink daarmee credits aan de Beckumers die het nu samen oppakken in de wetenschap dat er simpelweg iets moet gebeuren om Beckum op de kaart te houden. Er is berekend dat er de komende 10 jaar zo'n 130 woningen nodig zijn. Ervan uitgaande dat elk van deze jonge huishoudens 3,5 tot 4 bewoners telt, zou Beckum groeien van zo'n 1.150 naar zo'n 1.500 inwoners. Omdat vooral wordt ingezet op woningen voor jonge gezinnen en starters verwacht men dat de school open kan blijven en dat sportverenigingen en het culturele leven een positieve prikkel krijgen.

icon_main_info_white_glyph

Leefbaar Beckum

In het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum wordt concreet antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is er nodig om de leefbaarheid in Beckum te borgen?’. In het programma staat hoeveel woningen Beckum nodig heeft, om welke woningen het gaat en waar ze komen. Ook is beschreven hoe de verenigingen en het onderwijs in Beckum meer kunnen gaan samenwerken en hoe de gezamenlijke huisvesting (multifunctionele accommodatie ofwel MFA) eruit zou kunnen zien.

Vicieuze cirkel

Het probleem speelt al decennia, vertelt Bruggink: "Door gebrek aan passende woonruimte vertrekken jongeren uit Beckum en vergrijst het dorp. Voorzieningen, zoals school en sportverenigingen, komen daarmee onder druk te staan. Daardoor komt de vestiging van jonge huishoudens nog verder in het gedrang. Die vicieuze cirkel moet hiermee doorbroken worden."

Op de meest oostelijke kavel (locatie B in het ruimtelijk raamwerk) in het plan kunnen de meeste woningen verrijzen. "Afhankelijk van het precieze type enkele tientallen", vertelt Susan Annink. Deze kavel, die in de volksmond bekend staat als het 'paardenweitje', komt binnenkort in gemeentelijke handen. Het kan maar zo zijn dat hier straks de eerste woningen komen.

Of die woningen, met de stijgende bouwkosten en stijgende rente, betaalbaar blijken voor Beckumers is de vraag. Annink is hoopvol: "Uit de gehouden interviews blijkt dat jonge Beckumers meer vermogen hebben dan we aanvankelijk dachten." De gemeente zou mensen die krap zitten, kunnen helpen met een starterslening, vult Bruggink aan.

Beckum
Lees ook
Ruim baan voor 'enkele tientallen woningen' langs Wolfkaterweg in Beckum

Veldenruil

Wat betreft de multifunctionele accommodatie (MFA) ofwel 'dorpshuis nieuwe stijl' wordt voor het eind van het jaar duidelijkheid verwacht. Als het haalbaar en betaalbaar is, heeft realisatie op het tweede veld van TVO (locatie H) de voorkeur. In dat geval zal veld 3 van TVO (de groene rechthoek onderin het ruimtelijk raamwerk) gewoon voetbalveld blijven. Lang was er sprake van dat hier 15 tot 17 woningen zouden verrijzen. Twickel wilde echter 17 vierkante meter grond niet van de hand doen, zodat ontsluiting van het wijkje een probleem dreigde te worden. Met de nieuwe plannen is dit probleem uit de wereld. De woningen die op veld 3 zouden komen, kunnen nu een plek krijgen op de plaats van de huidige school inclusief het schoolplein.

Inloopavond

Op dinsdag 9 mei vanaf 19.00 uur vindt er in het Wapen van Beckum een afsluitende inloopavond plaats. Tijdens de inloop krijgen belangstellenden informatie over het Omgevingsprogramma, hoe het programma tot stand is gekomen en welke stappen er na vaststelling genomen gaan worden. Tenslotte kan iedereen tot 6 juni laten weten of ie het eens is met de plannen middels het indienen van een zienswijze. Daarna legt het college het definitieve Omgevingsprogramma ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

230420 bruggink annink beckum woningbouw FOTO FRANKLIN VELDHUIS
Wethouder Claudio Bruggink en Susan Annink van de Dorpsraad Beckum bij de kaart waarop Beckum letterlijk kleur krijgt. De gele vlekken zijn zogeheten 'ontwikkellocaties' voor woningbouw en de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.