Hengelo

VIDEO: Hengelo sluit 2019 af met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro

De gemeente Hengelo kijkt tevreden terug op 2019. Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro. Daarvan wordt 4,3 miljoen euro toegevoegd aan de spaarpot van de gemeente, de algemene reserve. Met dit geld wordt een extra buffer gecreëerd. "Gezien de uitdagingen waar we in de huidige coronacrisis voor staan, is die extra buffer welkom," zegt wethouder Mariska ten Heuw.Â

460658 1233000300 00 30 12 Still002

Het positieve resultaat van 8,1 miljoen werd onder meer bereikt doordat de gemeente mensen met een uitkering naar werk heeft kunnen bemiddelen. Dit leverde 2,9 miljoen euro op. Ook in het sociaal domein slaagde de gemeente erin om tekorten in de zorg terug te dringen.

Naast het bedrag van 4,3 miljoen dat naar de algemene reserve gaat, wordt er 3,8 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van eerdere besluitvorming. Zo gaat er 418.496 euro naar onderhoud aan de schouwburg en is 672,000 euro bestemd voor diverse duurzaamheid- en klimaatmaatregelen. Het college maakt verder 216.000 euro vrij voor herstel van droogteschade die in 2018 en 2019 is veroorzaakt. .

Ondanks het positieve resultaat over 2019, is de gemeente druk aan het inventariseren wat de gevolgen van de coronacrisis dit jaar gaan betekenen voor het huishoudboekje van de gemeente. "We proberen half juni richting de gemeenteraad een zo goed mogelijke inschatting te geven van de extra kosten en de vermindering van inkomsten die op ons afkomen."

Volgens Ten Heuw is de lobby vanuit Nederlandse gemeentes voor extra compensatie vanuit de overheid in volle gang. "Hoe het onder de streep uitpakt, dat is iets dat we de komende maanden heel nauwgezet gaan volgen. Er is nog geen helder beeld over te geven. Dat kan ook niet. We zitten nog midden in de coronacrisis. We hebben echt de komende tijd nodig om daar een realistisch beeld over te geven."

De algemene reserve komt na het toevoegen van 4,3 miljoen uit op 27 miljoen. Daarmee zit de gemeente financieel in veilig vaarwater. Er is minimaal een eigen reserve van 13 miljoen nodig om alle risico's af te dekken.
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.