Enschede

SP start meldpunt tegen huurverhoging Welbions in Hengelo en Borne

De SP-afdelingen in Borne en Hengelo zijn een meldpunt voor huurders gestart, waarin huurders hun bezwaren kunnen aangeven tegen de huurverhoging die Welbions per 1 juli aan de huurders oplegt. Huurders kunnen via de lokale SP-website melden met welke maandelijkse lastenverhoging ze worden geconfronteerd en wat dat voor hun situatie betekent.

Onlangs hebben SP, GroenLinks en PvdA in Borne en Hengelo woningcorporatie Welbions opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. âVeel huishoudens hebben nu en in de komende tijd sterk te lijden onder de coronacrisis door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens extra hard worden getroffenâ, aldus raadslid Vincent Mulder van de SP.

Welbions heeft in een reactie aangegeven dat ze niet wil ingaan op dit appel en zegt dat ze met maatwerk huurders wil ondersteunen die hun huur niet kunnen betalen vanwege de crisis. Dit maatwerk zou kunnen betekenen uitstel van huurbetaling, of in sommige gevallen kwijtschelding.
De SP is echter van mening dat de huurstijging van de afgelopen jaren heeft geleid tot een voor veel huishoudens onbetaalbare huur en pleit daarom voor een stop op de huurverhoging.
In de Eerste Kamer heeft de SP een meerderheid weten te vinden voor het bevriezen van de jaarlijkse verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro, maar de regering wil niet meewerken.
De SP in Hengelo en Borne wil ook van de huurders weten of ze vanwege corona een maatwerkoplossing bij Welbions hebben gekregen en zo ja, wat die inhoudt en of ze er mee geholpen zijn.
Mulder: âDe informatie die huurders aanleveren, kan de SP gebruiken om de strijd voor nul procent huurverhoging voort te zetten en te zorgen dat alle huurders die de huur niet kunnen betalen concreet en goed geholpen worden.â
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.