Hengelo

Vliegende Brigade zoekt beschermde soorten met hulpvraag

Landschap Overijssel is op zoek naar klussen voor de Vliegende Brigade. De Vliegende Brigade bestaat uit vrijwilligers in dienst van Landschap Overijssel, die bepaalde planten- en diersoorten helpen overleven door hun leefomgeving zo optimaal mogelijk te maken. De beheersstichting kent rond Hengelo onder andere De Wildernis, Lonnekermeer en Kristalbad als terreinen.

462615 Vliegende brigade aan het werk Nico Kloek
Boomkikker
Ecoloog Michiel Poolman, die de Vliegende Brigade mede aanstuurt, geeft een voorbeeld van het werk dat deze vrijwilligers verrichten: âDankzij de Vliegende Brigade heeft de boomkikker weer toekomst in het Aamsveen bij Enschede. Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren takkenhopen aangebracht waarin bramenstruiken zijn geplant. Hierdoor ontstonden bloemrijke, stekelige ruigtes waar grazers niet bij kunnen en waar de boomkikker dus rustig kan zonnen en insecten kan vangen. Zoân klus leent zich het beste voor handwerk en je moet er een beetje gevoel voor hebben.â
Seizoensarbeiders

Vrijwilligers van de Vliegende Brigade werken jaarlijks vanaf september tot aan het broedseizoen in maart op verschillende plekken in de Overijsselse natuur. Twee woensdagochtenden per maand zetten ze zich in voor soortenbescherming. De werkzaamheden zijn divers, maar vooral specialistisch: van het bekalken van terreinen en het zaaien van bijzondere planten tot en met het onderhoud van houtwallen. Vaak zijn het klussen die niet geschikt zijn voor grote machines.
Melkviooltje
Een andere voorbeeldklus betreft het helpen overleven van het melkviooltje, een plantensoort die sterk is afgenomen en op de rode lijst van bedreigde soorten staat. Door de bijzondere combinatie van natte en schrale grond, komt dit viooltje nog wel voor op natuurterrein Boetelerveld bij Raalte. Om de verspreiding te stimuleren, ging de brigade hier aan de slag met het verwijderen van berkenopslag en plagwerkzaamheden; de voedselrijke bodemlaag is verwijderd om zo plekken te creëren waar het melkviooltje kan kiemen.
Klussen gezocht
Vanaf september heeft de Vliegende Brigade weer ruimte voor nieuwe klussen. Zie jij ergens kansen voor een bedreigde dier- of plantensoort? Bijvoorbeeld op een natuurterrein of erf? Neem dan contact met op met Landschap Overijssel via: www.landschapoverijssel.nl/nieuws/vliegendebrigade

Foto: Nico Kloek
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.