1Twente

Drie lokale omroepen verlaten RMC Twente

De lokale omroepen van Almelo, Borne en Haaksbergen hebben zaterdag bekend gemaakt met onmiddellijke ingang uit het Regionaal Media Centrum Twente (RMC) te stappen.

Flip
Op de voorgrond directeur Flip van willigen in de regieruimte van 1Twente in het Balengebouw © Frans Nikkels

Omdat het leeuwendeel van de content en het werk voor de gezamenlijke programmering al door 1Twente Enschede en 1Twente Hengelo werden geleverd, zal de luisteraar en kijker hier nauwelijks hinder van ondervinden, zegt directeur Flip van Willigen van de streekomroep 1Twente.

Volgens Van Willigen is de stap van Borne, Haaksbergen en Almelo ‘jammer’, maar onontkoombaar. “We merkten dat samenwerken steeds moeilijker werd, omdat Borne, Almelo en Haaksbergen een andere kijk op ’t werk hadden en een andere kant opgingen.”

Versterken

Van Willigen vindt het verbreken van het samenwerkingsverband geen vrolijk moment, ‘maar ik denk wel dat dit het beste is’.
“Als je allemaal wat anders wilt, kun je beter op je eigen manier verder gaan. We blijven overigens wel bezig met onze opdracht: het versterken van de lokale journalistiek. We gaan zeker verder kijken of we daar met anderen aan kunnen werken. Dat houdt niet in dat we dat morgen gaan doen. We zetten geen overhaaste stappen.”

Eigen kracht

In een persbericht melden de drie vertrokken omroepen dat zij van mening zijn dat zij hun taken in hun eigen verzorgingsgebied beter op eigen kracht uit kunnen voeren en dat er te weinig toegevoegde waarde is te behalen uit de samenwerking binnen het RMC Twente.

Het RMC (Regionaal Media Centrum) Twente werd in 2012 door tien van de elf Twentse publieke lokale omroepen opgericht. Het doel was samenwerken en professionalisering op redactioneel en technisch gebied, zonder te fuseren tot één grote Twentse omroep. Elke omroep werkte vanuit zijn eigen locatie en probeerde waar mogelijk de krachten te bundelen met de collega’s.

Volgens Borne, Almelo en Haaksbergen waren er recentelijk ontwikkelingen waarbij het samenwerkingsverband meer het karakter dreigde te krijgen van één grote Twentse fusie-omroep. En dat is niet wat de omroepen voor Borne, Almelo en Haaksbergen willen.
Volgens van Willigen is er echter nooit sprake geweest van een fusie tussen de omroepen.