Verkeer
Weer
Zoek

Gemeente Almelo houdt 16,4 miljoen euro extra over, voor nu

20230323 geld - euro's
Beeld: Unsplash

Het financiële resultaat van het jaar 2022 is voor de gemeente Almelo een flinke meevaller, voorlopig. Het begrote resultaat zou uitkomen op tien miljoen, maar dat is nu geschat op 26,4 miljoen. Dat betekent dus 16,4 miljoen extra. De definitieve uitkomst kan nog een stuk hoger of lager worden omdat niet alle rekeningen binnen zijn.

Wethouder Arjen Maathuis van financiën rekent erop dat het definitieve resultaat zeer positief zal blijven: “Het zal sowieso een fors bedrag worden, ik verwacht niet dat het onder de 20 miljoen gaat uitkomen”, aldus de wethouder.

Meevallers

Verschillende financiële meevallers hebben ervoor gezorgd dat de gemeente een positief resultaat kan verwachten. Uitkeringen van het Rijk uit het gemeentefonds zijn hoog uitgevallen en de verkoop van kavels in Almelo NoordOost dragen bij aan het positieve resultaat. De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn lager uitgevallen en het uitgekeerde geld daarvoor hoeft niet terug naar het Rijk.

Flink bezuinigen

Ook al gaat er minstens 20 miljoen overblijven, een reservepotje voor de lange termijn is geen overbodige luxe. De belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten is het gemeentefonds en dat gaat flink minder worden. “Vanaf 2026 bevriest het Rijk het gemeentefonds qua groei. Dit terwijl onze kosten wel stijgen. Dat levert voor ons een fors financieel gat op in onze begroting 2026 en verder. Dit moet het Rijk oplossen met meer geld. Krijgen we dit niet, dan zullen wij zelf de broekriem moeten aanhalen en tegen die tijd flink moeten bezuinigen. Iets wat we natuurlijk niet willen, maar wel noodzakelijk is om het huishoudboekje op orde te houden”, aldus wethouder Maathuis.

20210526 COEN KRUKKERT GEMEENTEHUIS ENSCHEDE EI VAN CO GEMEENTEHUIS BINNENSTAD STADSHUIS 2022 04 16 113232 fale
Lees ook
Voer voor de formatietafel: in Enschede dreigt een 'tekort van ongekende omvang'

Flink anders

“Het voorlopige resultaat van 26,4 miljoen euro heet niet voor niets voorlopig. Dit bedrag kan in de definitieve jaarverantwoording nog flink anders zijn”, zegt wethouder Maathuis. “Wij maken in maart een zo goed mogelijke inschatting welke kosten wij nog verwachten, maar daar kunnen afwijkingen op zijn omdat zorgaanbieders per 1 april hun eindafrekeningen moeten hebben ingediend.”

icon_main_info_white_glyph

Jaarverantwoording

Het college van B en W legt jaarlijks verantwoording af aan de Almelose gemeenteraad over de besteding van geld en het gevoerde beleid. Rond maart brengt het college van B en W de voorlopige resultaten naar buiten, dat is zo afgesproken. Als de rekeningen zijn ingediend van de zorgaanbieders op 1 april, kan het definitieve resultaat worden opgemaakt. 27 juni stelt de gemeenteraad dan de jaarverantwoording vast. Naast het financiële gedeelte van de jaarverantwoording, wordt er ook teruggeblikt op de doelstellingen van de gemeente.

Doelstellingen

Naast dat de gemeente het jaar 2022 financieel gunstig zal afsluiten, zijn er ook een aantal doelstellingen behaald. Zo is er in de binnenstad aanzienlijk minder leegstand en is de werkgelegenheid gegroeid met 5,3 procent.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.