Verkeer
Stuur appje
Zoek

PvdA, GroenLinks en PvdD: over vrijwillig of gedwongen uitkoop van boeren en wel/niet vliegen op Twente Airport

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart ontvangt 1Twente achttien lijsttrekkers uit Overijssel. Hoe denken zij over de toekomst van de boeren in hun provincie? Zijn er zorgen over de kloof tussen overheid en burgers?

In de derde aflevering van de 1Twente Partijgesprekken schuiven lijsttrekkers Annemieke Wissink (PvdA), Lucas Brinkhuis (GroenLinks) en Luuk Folkerts (Partij voor de Dieren) aan. Zij praten over de bereikbaarheid in Overijssel, de toekomst van de boeren en de wijze waarop het provinciebestuur haar regierol moet pakken.

Gedwongen of vrijwillige uitkoop?

Voor PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren gaan stikstofreductie, natuurherstel en een verandering in de agrarische sector hand in hand. Al zijn er best verschillen te bespeuren in de opvattingen hoe dit vorm moet krijgen. Vooral bij de vraag of boeren gedwongen of vrijwillig uitgekocht moeten worden.

Lijsttrekker Lucas Brinkhuis denkt dat het vrijwillig kan. Al is dat wat hem betreft niet vrijblijvend. "Als 9 boeren rond een natuurgebied ontzettend hun best doen, samen een plan maken en daarmee bijna tot de doelen komen om het natuurgebied weer gezond te krijgen, dan kan je twee dingen doen", zegt hij. "Je kan ze vragen om nog wat extra inspanning te leveren of je zegt tegen de tiende boer die weigert mee te werken: 'dan kopen we jou uit.'"

75% krimp veestapel

Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren denkt dat het eerlijke verhaal is dat gedwongen uitkoop niet te vermijden is. Hij pleit voor een krimp van 75 procent van de veestapel. "Dat betekent niet dat er minder boeren nodig zijn, want er moet wel voedsel geproduceerd worden. Alleen op een andere manier."

De PvdA is optimistischer en denkt gedwongen uitkoop niet nodig te hebben. Lijsttrekker Annemieke Wissink heeft goede hoop dat gebiedsprocessen, waarbij agrariërs samen met de provincie en natuurorganisaties om tafel zitten en afspraken maken, voldoende zijn.

(Niet) vliegen op Twente Airport

Een thema waar de verschillen tussen de drie partijen groter zijn is mobiliteit en bereikbaarheid. En dan met name het vliegen op Twente Airport. Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn daar heel duidelijk in: het vliegveld gaat dicht. Het gebied wordt aan de natuur gegeven en de 3 kilometer lange startbaan wordt belegd met zonnepanelen.

De PvdA houdt de optie vliegen wél open. De sociaal-democraten hebben in het verkiezingsprogramma drie scenario's in gedachten. De eerste is de terugkeer van een militair vliegveld. Als daarvoor geen interesse is, dan wordt de kans gegeven aan de 'markt' om een businesscase voor 'duurzaam vliegen' op te stellen. Als ook dat niet kan, dan wil ook de PvdA het vliegveld sluiten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.