Verkeer
Stuur appje
Zoek

Nieuwe variant woningbouwplannen Beckum: compactere kern en geen last van Twickel

Beckum veld 3
Geen woningbouw op veld 3 (onder op de foto), maar op de plek waar nu school en sporthal staan (net niet op de foto), dat is de variant die nu voorligt.
Beeld: SBaB

Geen woningen op het derde veld van TVO, maar wel op de plek waar nu de sporthal en de school staan. En vervolgens woningen op die plek. En op het tweede veld van TVO een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) met daarin onder meer ruimte voor de school en de sporthal. Die variant ligt nu op tafel, omdat er nogal wat haken en ogen blijken te zitten aan woningbouw op veld 3.

Voordelen

Deze variant heeft volgens het college van B en W en Beckumse betrokkenen een aantal voordelen. Zo is er geen tijdelijk onderkomen nodig voor de school en de sportverenigingen. Die kunnen immers eerst een plek krijgen in de nieuwe MFA en vervolgens kunnen de oude gebouwen dan worden gesloopt ten behoeve van woningbouw. Ook kunnen er meer woningen worden gerealiseerd dan in het plan waarvoor in maart 2022 de grondexploitatie is vastgesteld.

Daarbij kan deze variant worden gerealiseerd zonder grond van Twickel te hoeven aankopen. Om te kunnen bouwen op veld 3 van voetbalclub TVO zal Twickel namelijk 17 vierkante meter moeten afstaan ten behoeve van de ontsluiting. Tot nu toe heeft Twickel nog niet laten merken dat van plan te zijn.

Woningbouw geconcentreerd

In de werkgroepen die nu bezig zijn met het ruimtelijk plan en de MFA is een duidelijke voorkeur voor deze variant, mede omdat dit ruimtelijk en stedenbouwkundig het beste eindbeeld oplevert. Immers de woningbouw aan de oostkant van de Haaksbergerstraat, het jongste stukje Beckum, blijft zo beter geconcentreerd.

Het college van B en W van Hengelo laat de gemeenteraad weten dat de nieuwe variant 'verder zal worden onderzocht in het kader van het omgevingsprogramma'. Zodra er meer zicht is op de consequenties van dit alternatief en er duidelijkheid is wat dit betekent voor de grondexploitatie, die de raad heeft vastgesteld voor de woningbouw op veld 3, komt het college er op terug.

230216 leefbaar Beckum Bruggink Annink De Witte PR
Lees ook
Provincie beloont Beckumse daadkracht met 15 mille voor onderzoek naar herbestemming kerk

Begin 2022 maakte 1Twente deze reportage over de afnemende leefbaarheid in Beckum:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.