Verkeer
Stuur appje
Zoek

Besluit windturbines Almelo, Tubbergen en Twenterand moet voor 1 juli: anders plaatst de provincie

De provincie grijpt in als Almelo, Tubbergen en Twenterand voor 1 juli geen afspraken maken over plaatsing van windturbines in hun buitengebied. Provinciebestuurder Tijs de Bree stelde in een vergadering met de betrokken gemeenten de harde deadline op 1 juli. De fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) hield er een heel slecht gevoel aan over en wil weten hoe burgemeester en wethouders erover denken.Hoe hoog die windturbines in het zoekgebied ATT (Almelo,Tubbergen,Twenterand) worden, is nog niet bekend. De exacte hoeveelheid ook niet.

Zoekgebied

In de RES Twente (Regionale Energie Strategie Twente) hebben samenwerkende gemeenten, waterschap en provincie regionaal invulling gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord omtrent het opwekken van duurzame energie. Parallel aan de RES is een werkkaart met zoekgebieden openbaar gemaakt waarop het gebied tussen Almelo, Vriezenveen, Oosteinde en Geesteren als zoekgebied voor windturbines en zonnevelden staat aangegeven.

Dit energiegebied ATT bevindt zich op de grens van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand. Hier werken de drie gemeenten en de provincie Overijssel samen om invulling te geven aan de ambities voor een duurzame elektriciteitsopwekking.

Niet wachten

De ‘harde deadline’ is dus 1 juli. Maar gemeenteraadsleden van de drie gemeenten wijzen erop dat er halverwege 2023 nieuwe algemene regels en normen voor windturbines aan zitten te komen, waarbij de eisen voor het plaatsen van windturbines flink worden aangescherpt. Gedeputeerde De Bree wil daar niet op wachten.

Zorgvuldig

Dit in tegenstelling tot de wethouder van bijvoorbeeld Twenterand Aimée van der Ham, die aangeeft dat zij meer waarde hecht aan een zorgvuldig proces en hier de tijd voor wil nemen. LAS geeft aan, dat onder de nieuwe regels en normen die gaan gelden een Milieu Effect Rapportage verplicht is dat je daarvan niet mag afwijken.

Onduidelijkheid troef

De gedeputeerde heeft daar geen boodschap aan, want hij is van plan af te wijken van de landelijke normen via een maatwerkvoorschrift.

Bij de gemeenten is onduidelijkheid over de minimale afstand van windturbines tot bebouwing. Waar moet je aan denken? Wethouder Martin oude Avenhuis van Tubbergen heeft het over twee keer de tiphoogte. Dat betekent dat de afstand van een windturbine met een hoogte van 240 meter tot de bebouwing 480 meter bedraagt. Dat is volgens deskundigen de afstand die geldt onder de oude geluidsnorm van 47 decibel.

Maar die opvatting wordt weer betwijfeld door een gemeenteraadslid die aangeeft dat de nieuwe norm maximaal 45 decibel bedraagt, waardoor de afstanden weer anders worden.

Eerlijk proces

Herbert Koppelman is voorzitter van actiegroep Tegenwind en krijgt straks uitzicht op de windturbines. Zijn actiegroep maakt zich zorgen over de negatieve gezondheidseffecten. Volgens die groep worden omwonenden niet echt bij het proces betrokken. Hij hoopt op een eerlijk proces, anders ziet Tegenwind zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

“De provincie is bevoegd om vergunningen te geven aan initiatiefnemers voor het bouwen van een windpark.”

Geen problemen

Gedeputeerde Tijs de Bree ziet geen problemen. “De zoekgebieden zijn bepaald en op 1 juli moet de gemeente een besluit nemen of het gebied geschikt is voor windturbines. Als dat besluit niet voor die tijd wordt genomen, is de provincie bevoegd om vergunningen te geven aan initiatiefnemers voor het bouwen van een windpark.” De Bree gaf in de vergadering met de gemeenten aan dat ook te doen.

Volgens de provinciebestuurder is een maatwerkoplossing ook niet zo moeilijk. “Er mag afgeweken worden van de landelijke norm. De Raad van State heeft gezegd dat gemeenten niet hoeven te wachten op de nieuwe norm.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.