Verkeer
Stuur appje
Zoek

Twente Board haalt 25 miljoen euro uit Den Haag op met Regiodeal (en hier gaat dat geld naartoe)

Geld euro geven pixabay
Twente krijgt opnieuw miljoenen van het Rijk om te investeren in de regio.
Beeld: Pixabay

Twente krijgt opnieuw miljoenen van het Rijk om te investeren in de regio. De Regiodeal die Twente Board heeft aangevraagd namens ondernemers, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen levert de regio maximaal 25 miljoen euro op, die geïnvesteerd wordt in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. In 2019 kreeg Twente dertig miljoen bij de eerste Regiodeal.

“Met deze nieuwe ronde van Regiodeals kunnen we op thema’s die in Twente een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, nog meer impact maken”, zegt voorzitter Wim Boomkamp van Twente Board. “We willen met elkaar hard gaan werken om de druk op het regionale bedrijfsleven te verlichten. Denk hierbij aan het verduurzamen van de energievoorziening en het toekomstbestendig houden van het bedrijfsleven."

Samenwerking in zorg

Een ander belangrijk thema is de toegankelijkheid van de zorg. “Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het belangrijk om nog beter samen te werken in de zorgketen. En nog meer te investeren in het concept Positieve Gezondheid." Bij die benadering in de zorg ligt het accent niet op een ziektebeeld, maar op wat de persoon zelf belangrijk vindt om zich gezond te voelen.

Daarnaast moet het geld ervoor zorgen dat zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van het beschikbare arbeidspotentieel in de regio en in de grensregio. "Door een nog betere samenwerking met Duitsland.”

Instroom technische studenten

Maar ook de instroom van het aantal technische studenten moet worden vergroot. “De vraag naar gekwalificeerd technisch personeel zal de komende jaren blijven groeien", zegt Vinod Subramaniam, voorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Twente. "Dat is niet alleen een uitdaging voor het bedrijfsleven, het vormt mogelijk ook een knelpunt in het licht van de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie."

Hij vindt het daarom van groot belang dat jongeren kiezen voor een studie in techniek en ict. "Als onderwijsinstellingen kunnen we met de impuls door de Regiodeal nog meer scholieren interesseren voor de technische opleidingen. Daarmee dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Twente als groene technologische topregio.”

“Uit de keuze voor de voorstellen blijkt dat het Rijk de innovatiekracht van Oost-Nederland omarmt voor het aanpakken van de grote opgaven in het regeerakkoord.”

Reactie provincie Overijssel

Gedeputeerde Eddy van Hijum verwacht dat nu vaart gemaakt kan worden met onder meer de ontwikkeling van technologie in de regio. “Uit de keuze voor de voorstellen blijkt dat het Rijk de innovatiekracht van Oost-Nederland omarmt voor het aanpakken van de grote opgaven in het regeerakkoord. Met deze financiële impuls vanuit het Rijk en de cofinanciering vanuit de regio kunnen we vaart maken in de ontwikkeling van technologie en innovaties die bijdragen aan de brede welvaart in onze samenleving.

Van Hijum vindt Twente sterk in veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. "Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze bedrijven in de medische technologie die met hun innovaties bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg. Daar heeft heel Nederland baat bij. Als provincie zijn we daarom opnieuw graag partner van de Regiodeal."

Dit artikel is gepubliceerd in samenwerking met RTV Oost
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.