Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Genoeg regen: geen onttrekkingsverbod grondwater

Waterschap Vechtstromen stelt toch geen onttrekkingsverbod in voor het gebruik van grondwater in Enschede en omgeving. Begin maart was het instellen van zo'n verbod voor boeren nog een reële optie. Landbouwers mogen bij een onttrekkingsverbod hun weiden en akkers niet beregenen met grondwater of water uit sloten of beken.

Nicole geri m GXY1x E d VE unsplash

Volgens Waterschap Vechtstromen zijn de grondwaterstanden in het beheersgebied hersteld. "Je kunt stellen dat we met een min of meer hersteld systeem het groeiseizoen in gaan", meldt Robert de Lenne, droogtecoördinator van het waterschap.

Een maand geleden zag het er nog niet best uit. "Maar de neerslag die in maart is gevallen, heeft heel positief uitgepakt voor de grondwaterstanden", zegt De Lenne. Waterschap Vechtstromen meldt dat bij neerslagstation Twenthe 105,5 millimeter regenval is gemeten in maart. De Lenne: "Daarmee is het grondwaterpeil op het langjarig gemiddelde."

De droogtecoördinator noemt ook het hoger zetten van stuwen als maatregel voor het op peil brengen van grondwaterstanden. Dat levert tegendruk op, waardoor in de grond gedrongen hemelwater minder snel via open water wegvloeit.

Achterstanden zijn er alleen nog op de hogere zandgronden. De Lenne: "Voor Enschede valt dat mee, daar gaat het op een aantal plaatsen om 10 tot 20 centimeter minder dan gemiddeld. Maar dat is niet uniek."