Enschede

Sander Dekker: Leer kinderen in grensstreek Duits

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat meer kinderen in de grensstreek met Duitsland al op de basisschool de Duitse taal leren. Hij noemt het een gemiste kans dat veel scholen geen onderwijs in de buurtaal aanbieden. Wie de buurtaal spreekt, heeft later meer kans op een goede stageplek of een goede baan in Duitsland, zo redeneert Dekker in een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

79477 Duitsland
De staatssecretaris maakt 600.000 euro vrij voor een kenniscentrum voor scholen, overheden en bedrijven. Dat centrum moet scholen helpen om taalprojecten op te zetten en het uitwisselen van tips en ideeën makkelijker maken. In de brief van Dekker wordt ook een voorbeeld uit Enschede aangehaald. De gemeente heeft in de Lokaal Educatieve Agenda 2015-2018 specifieke aandacht voor het intensiveren van het Duitse taalonderwijs. In 2020 moet een substantieel deel van de leerlingen in Enschede voldoende Duits spreken om in Duitsland te kunnen werken. Het kenniscentrum richt zich niet alleen op de Duitse taal, in Zuid-Nederland zouden de leerlingen van de basisscholen Frans moeten leren.