Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelo positief over basisbaan, maar legt bal bij raad

Mauro mora 31 p Oduw ZGE unsplash
Een basisbaan geeft mensen vaak meer financiële ruimte en motivatie om gezonder te leven en deel te nemen aan de maatschappij
Beeld: Mauro Mora / Unsplash

Het college van B en W staat positief tegenover het fenomeen basisbanen, maar zal daarvoor zelf geen extra geld uittrekken in de begroting volgend jaar voor een mogelijke invoering in Hengelo. De bal ligt daarvoor bij de raad.

Basisbaan

Een basisbaan zou mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief bieden en de betrokkenheid van deze mensen bij hun leefomgeving vergroten. Veel gemeentes zijn ermee aan het experimenteren, zoals de gemeente Groningen.

De gemeenteraad van Hengelo nam op 4 november vorig jaar een motie aan, ingediend door de PvdA. Het college van B en W werd hierin opgeroepen om uit te zoeken hoeveel mensen in Hengelo in aanmerking zouden kunnen komen voor een basisbaan en wat een eventuele invoering financieel betekent voor de gemeente. De PvdA wees op de landelijke aandacht die er is voor de invoering van basisbanen.

Onduidelijkheid

Het college zegt voorstander te zijn van zoveel mogelijk mensen aan nuttig werk te helpen en dat een constructie als basisbanen daaraan zou kunnen bijdragen, maar vindt dat er op dit moment te veel onduidelijkheid is over de definitie van het begrip 'basisbaan' en de randvoorwaarden. De landelijke overheid moet daarover straks meer duidelijkheid moeten geven. Het college verwacht dat die er met de kabinetsformatie ook komt.

Kosten

De gemeente weet van evaluaties bij andere gemeentes dat deelnemers van lopende pilots enthousiast zijn. "Het geeft mensen vaak meer financiële ruimte en motivatie om gezonder te leven en deel te nemen aan de maatschappij." Uit de evaluaties van die pilots zou echter blijken dat de kosten uiteindelijk hoger zijn dan de opbrengsten. "Dit gecombineerd met de onvoldoende middelen die de gemeenten krijgen om de participatiewet goed uit te voeren, maakt dat het college geen bedrag opneemt voor basisbanen in de kadernota."

De gemeente laat wel de deur op een kier en zegt het aan de raad over te laten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de invoering van basisbanen in Hengelo voor 2022.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.