Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

COA wil in gesprek met Enschede over regionale asielzoekersopvang

Enschede kan mogelijk een rol vertolken bij een nieuwe ‘flexibele’ vorm van asielzoekersopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil daarover met de gemeente in gesprek. Ook over een regionaal azc wil het COA wel praten. Dat schrijf het college in een brief aan de gemeenteraad.

De brief bevat een verslag van een gesprek met het COA, dat medio april is gevoerd. Eind vorige week, vlak voor het zomerreces, is het verslag met de gemeenteraad gedeeld.

Crisisnoodopvang

Het verzoek van het COA kent een kleine geschiedenis. Een meerderheid van de gemeenteraad droeg het college in maart 2020 om aan te bieden om een deel van de minderjarigen in Griekse vluchtelingenkampen op te vangen.

Die opvang ging niet door, maar het COA meldde zich eind vorig jaar wel bij diverse gemeenten in de provincie - waaronder Enschede - in de zoektocht naar 417 plekken in de crisisnoodopvang (maximaal 2 jaar).

COA wil verder praten

De gemeenteraad gaf toestemming om vrijblijvend het gesprek aan te gaan met het COA. Daarin is naar voren gekomen dat er geen beroep wordt gedaan op Enschede voor de kortetermijnopvang van asielzoekers. Wel wil het COA verder praten over een asielzoekersopvang voor de ‘middellange termijn’ met daarnaast ‘flexibele opvangvormen’ als een tijdelijke voorziening.

Regionale azc's

Bij de locaties voor de middellange termijn (tot maximaal 10 jaar) gaat het om regionale opvangcentra waar asielzoekers worden geplaatst die ‘kansrijk’ zijn voor een verblijfsvergunning en statushouders (vuchtelingen met een verblijfsvergunning) die nog wachten op een vaste woning in een omliggende gemeente. Het voordeel van hiervan, volgens het COA, is dat deze groepen alvast kunnen beginnen met hun voorinburgering.

Flexibele opvang

In het geval van flexibele opvang worden zogeheten ‘flexwoningen’ bedoeld. Dit zijn tijdelijke woonruimten die snel in gebruik kunnen worden genomen door woningzoekenden.

Lees verder onder de afbeelding

Fence 3585348 1920
Beeld: Pixabay

Dat kunnen dus asielzoekers zijn, maar gelijktijdig of opeenvolgend ook arbeidsmigranten, (internationale) studenten, starters op de woningmarkt en mensen die met spoed een tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Voordeel van deze opvang is dat er snel op- en afgeschaald kan worden en er bijvoorbeeld geen sporthallen meer in gebruik genomen hoeven worden voor crisisnoodopvang.

Laatste woord aan de raad

Voordat het college stappen gaat ondernemen, moet de gemeenteraad toestemming geven om met het COA in gesprek te gaan. De raad bepaalt de kaders van die gesprekken en dus ook over welke vorm van opvang van asielzoekers te praten valt.

Raadslid Erwin Versteeg (Groep Versteeg) heeft alvast schriftelijke vragen gesteld aan het college. De gemeenteraad is in juni in een technische sessie bijgepraat over het concept ‘flexwonen’. Versteeg vraagt zich onder meer af of het college deze tijdelijke woningen ook voor opvang van asielzoekers wil inzetten en of dat de reden is dat de raad pas nu, na drie maanden, een verslag krijgt van het gesprek met het COA.

Bed, bad en brood

Los van de opvang van asielzoekers die nog wel kans maken op een verblijfsvergunning, vangt Enschede via de bed-, bad- en broodregeling ook uitgeprocedeerde asielzoekers op. Het gaat om vier personen in het voormalige pand van Wegener aan de Getfertsingel. Deze wordt op termijn vervangen door een landelijke regeling. Voor zo'n opvanglocatie is Enschede ook in beeld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.