Verkeer
Stuur appje
Zoek

College Hengelo: "Onjuiste peildatum vermeld in waardebepaling oude bibliotheek Vondelstraat"

Oude bibliotheek vondelstraat 2
Beeld: 1Twente

De makelaar die de verkoop heeft begeleid van de oude bibliotheek aan de Vondelstraat heeft per abuis een onjuiste peildatum vermeld in twee waardebepalingen die zijn gemaakt. Dit meldt het college van B en W op vragen van het onafhankelijke raadslid Herbert Capelle. De documenten die eerder al naar de gemeenteraad zijn gestuurd, hadden als peildatum 9 november 2011, maar die datum klopt volgens het college niet.

Capelle stelde onlangs opnieuw schriftelijke vragen aan het college over de verkoop van het pand. Hij vroeg zich af waarom B en W geen actueel taxatierapport had laten opmaken, maar zich voor een waardebepaling te baseren op berekeningen van 10 jaar oud. Het stadsbestuur zegt daar nu het volgende over: "Per abuis is door de makelaar een onjuiste datum vermeld op het document. Deze waardebepalingen zijn van november 2020."

De gemeente liet eerder weten dat er geen taxatie nodig was vanwege 'de diversiteit aan functiemogelijkheden' die het gebouw zou hebben. Het college zei zich voor een waardebepaling wel te laten leiden door twee mogelijke invullingen, namelijk eentje in de normale staat en eentje waarbij het gebouw wordt getransformeerd en een woonfunctie krijgt.

Opvallend is dat één van de waardebepalingen nog uitgaat van een functie als kerk, zo wordt in één van die documenten gesproken over een bijbelstudiezaal en een zaal eredienst. Van 1986 tot 2015 werd de oude bibliotheek gebruikt door de Bethel Pinksterkerk Nederland. Het gebouw is echter al 6 jaar geen kerk meer en deed de laatste jaren dienst als gemeentelijk archief.

De vraag is dus waarom in de waardebepalingen, die volgens het college in 2020 zijn gemaakt, is uitgegaan van een functie als kerk, een functie die het al jaren niet meer heeft. En waarom valt een verkeerde peildatum op het betreffende document na acht maanden pas op?

Naast de twee waardebepalingen die de makelaar heeft opgesteld, is er overigens ook een bouwtechnische keuring uitgevoerd en een cultuurhistorische verkenning gedaan om het belang van het erfgoed in kaart te brengen.

“Per abuis is door de makelaar een onjuiste datum vermeld op het document. Deze waardebepalingen zijn van november 2020.”
20210701 waardebepaling bieb vondelstraat kerk
Van de twee gemaakte waardebepalingen gaat één calculatie uit van een kerkfunctie. Dat is opmerkelijk aangezien het gebouw al zes jaar geen dienst meer doet als kerk, maar gebruikt wordt als gemeentelijk archief.
Beeld:

Rekenkameronderzoek

Volgens het gemeentelijke rekenkameronderzoek 'Vastgoed binnen de gemeente Hengelo' (pdf) moet het verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden tegen marktwaarde gebeuren. Er moet volgens datzelfde rapport ook een taxatie worden verricht om de marktwaarde van het object te bepalen. Aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer zijn op 1 oktober 2019 aangenomen in een raadsbesluit dat het college opdraagt om hieraan uitvoering te geven.

Het stadsbestuur schrijft in antwoord op een brief van Capelle echter dat het niet bekend is met een raadsbesluit dat voorschrijft dat de marktwaarde moet worden bepaald bij verkoop. In punt 7 van de aanbevelingen van de Rekenkamer staat daarover het volgende: "Zorg dat bij afstoten van gemeentelijk vastgoed niet alleen de marktwaarde van het beoogd af te stoten vastgoed in beeld is, maar ook van min of meer vergelijkbare gemeentelijke eigendommen, alsmede onderhoudstoestand en te verwachten investeringen, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden."

Het gebouw aan de Vondelstraat is uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder, projectontwikkelaar Van Wijnen. Die telde 354.000 euro neer voor het complex dat een WOZ-waarde heeft van 548.000 euro. Als gekeken wordt naar het plan van de projectontwikkelaar dan kwam die bij de gunningscommissie niet als hoogste uit de bus, maar het scoorde volgens de gemeente wel op kwaliteit het hoogst. Inmiddels is het gebouw overgedragen aan de koper die het een woonfunctie gaat geven met acht appartementen. Na afgifte van de omgevingsvergunning moeten de werkzaamheden binnen zes maanden starten.

De makelaar was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.

icon_main_info_white_glyph

Beoordelingsscores niet openbaar

Het college van B en W laat weten dat de beoordelingsscores van de selectiecommissieleden die betrokken waren bij het gunningstraject van de oude bibliotheek, uitgesplitst naar onder meer functie, discipline, organisatie niet openbaar worden gemaakt, ook niet aan de raad. Raadslid Herbert Capelle had de betreffende informatie opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over het gunningstraject.

Het college ziet echter geen aanleiding om het specifieke stemgedrag van de gunningscommissie vrij te geven. Het argument dat daarvoor wordt gegeven is dat het stadsbestuur zelf het besluit genomen heeft tot verkoop van het pand aan de Vondelstraat aan projectontwikkelaar Van Wijnen en niet de selectiecommissie.

Petitie vondelstraat gruil mensink gerrits
Lees ook
Geen weg terug: er komen acht appartementen in oude bieb Hengelo
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.