Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelose raadsleden: 'Bewoners Berendinastraat krijgen hun gelijk wel'

Laurapark berendinastraat woningen
De Berendinastraat in de wijk De Nijverheid.
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente

'Het kan niet anders of de bewoners worden straks in het gelijk gesteld.' Dat stellen verschillende raadsleden, die afgelopen zaterdag ingingen op de uitnodiging van de bewoners van de Berendinastraat, om een kijkje te komen nemen in hun wegzakkende tuintjes. De gemeente wil er een damwand inclusief onderhoudspad realiseren, maar de bewoners willen geen pottenkijkers achter hun huis. En dat is nog maar één van de bezwaren.

Verjaring

Op twee politieke partijen (SP en ChristenUnie) en de drie onafhankelijke raadsleden na kwamen zaterdag 10 december alle fracties een kijkje nemen bij de Lauraparkvijver. Wat is er ook weer aan de hand? De achtertuintjes van in elk geval 14 adresssen aan de Berendinastraat in De Nijverheid grenzen aan de Lauraparkvijver. In de loop der jaren is de oever gaan verzakken, waardoor grond 'verdween' en bomen en schuurtjes scheef gingen staan. De gemeente wil er een damwand aanleggen, maar de bewoners gaan niet akkoord met de voorwaarden. De grond is feitelijk gemeentegrond, maar een aantal bewoners claimt dat die door verjaring inmiddels in handen is gekomen van die bewoners.

Drie opties

In de zomer van 2019 heeft de gemeente de bewoners drie opties voorgelegd: koop van de grond, in bruikleen verkrijgen van de grond of - voor mensen die de grond al meer dan 20 jaar in gebruik hebben - verkrijgen van de grond door verjaring. De bewoners konden eigenaar worden van het perceel tot aan de te plaatsen damwand. De gemeente zou de damwand plaatsen en onderhouden. Nu komt de gemeente hierop terug. Een van de aanpassingen: de verkoopprijs die nu gehanteerd wordt is vele malen hoger dan het oorspronkelijke bod.

Na een brief van bewoners-advocaat Briedé van 13 oktober jongstleden, waarin de gemeente wordt gevraagd de destijds gemaakte afspraken gestand te doen, kwam de gemeente op 12 november met een schriftelijke reactie. En daarop mobiliseerde bewonerswoordvoerder Jelle Zoomer de gemeenteraad.

Laurapark berendinastraat vijver 1
Lees ook
Wie gaat de damwand van de Lauravijver betalen?

Bootje

Zoomer: "Wij maken met name bezwaar tegen de zinsnede 'De gemeente behoudt de strook gemeentegrond langs de vijver in eigendom en maakt deze zodanig toegankelijk dat de gemeente in staat is om onderhoud te plegen'. De gemeente wil er een vrij toegankelijk onderhoudspad aanleggen, maar je hoeft toch niet jaarlijks onderhoud te plegen aan een kunststof damwand? Als je er al bij moet, kan dat of met een bootje of incidenteel via een van de tuinen."

“'In mei van dit jaar schreef een 93-jarige bewoonster van de straat hierover al een brief aan de gemeente. Ze heeft een dik half jaar later nog niets gehoord. Dat vind ik stuitend! Als gemeente moet je naast je inwoners staan, niet er tegenover.'”

Scheefgezakt

Een ander punt waar men bezwaar tegen maakt is 'De bewoners reconstrueren desgewenst voor eigen rekening de tuinen'. Zoomer: "Er zijn nogal wat scheefgezakte bomen en schuurtjes. De gemeente wil dat wij die schade voor eigen rekening afhandelen, maar wij zijn daarvoor toch niet verantwoordelijk? De gemeente heeft het zover laten komen, door geen damwand aan te leggen."

'Kom afspraken na'

Vrijwel alle raadsfracties zijn het geheel of grotendeels met de bewoners eens. Alle fracties waren zaterdag 10 december uitgenodigd om de situatie in ogenschouw te nemen. Marcel Elferink (CDA): 'Wij vinden dat de gemeente eerder gemaakte afspraken moet nakomen. Mijn inschatting is dat dit vrijwel raadsbreed wordt gedragen." Volgens de oud-wethouder loopt het vertrouwen in de politiek hiermee weer een deuk op: "In mei van dit jaar schreef een 93-jarige bewoonster van de straat hierover al een brief aan de gemeente. Ze heeft een dik half jaar later nog niet eens een ontvangsbevestiging gehad. Dat vind ik stuitend! Als gemeente moet je naast je inwoners staan, niet er tegenover."

“'Hoe leg je dit uit aan bewoners van bijvoorbeeld de Hasseler Es, die in het verleden wél marktconforme prijzen voor hun stukje grond aan de gemeente betaalden?'”

'Geschrokken'

Agnes Booijink (GroenLinks) was er ook: "Ik kende dit dossier nog niet. Ben geschrokken van wat ik zag en hoorde. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de bewoners niet in het gelijk worden gesteld. Of via juridische en anders via politieke weg." Frank Peters van coalitiepartij Pro Hengelo denkt er net zo over: "Maar laten we eerst de beantwoording van de vragen van Lokaal Hengelo (gesteld op 24 november, red.) over dit onderwerp afwachten."

'Het ligt gecompliceerder'

De SP ging niet op de uitnodiging in. Raadslid Hugo Koetsveld: "Ze hebben ons niet ingelicht over de kwestie vóórdat ze deze advocaat in de arm namen. Daarom willen we nu eerst de uitkomst van het juridische proces afwachten. Kijk, we zijn het niet per definitie oneens met hun bezwaren, maar het ligt volgens mij gecompliceerder dan dat zij nu schetsen. Daarbij: hoe leg je dit uit aan bewoners van bijvoorbeeld de Hasseler Es, die in het verleden wél marktconforme prijzen voor hun stukje grond aan de gemeente betaalden?"

Reactie gemeente

Het raadslid vindt het overigens 'goed voorstelbaar dat de bewoners zich bezwaard voelen': "Als de onvrede na het juridische proces niet is weggenomen, kan altijd nog de politieke weg bewandeld worden." Een woordvoerder van de gemeente Hengelo laat weten 'met de bewoners in overleg te blijven om tot een gezamenlijke oplossing te komen'.

icon_main_info_white_glyph

Gerrit Megelink

Afgelopen zomer kaartte raadslid Gerrit Megelink van Lokaal Hengelo het als eerste aan bij 1Twente. Destijds hebben we het laten rusten, omdat de bewoners de hoop hadden er nog met de gemeente uit te kunnen komen. Dat bleek begin november ijdele hoop. Vanaf toen zijn we erover gaan berichten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.