Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Belasting of betaald parkeren voor deelscooters? Enschede bekijkt de opties

20220516 Go Sharing Deelscooter
Naast Felyx en Check behoort Go Sharing tot de drie aanbieders van deelscooters in Enschede.
Beeld: Go Sharing

Er moet iets gebeuren aan overlast van geparkeerde (deel)scooters. Dat is vorig jaar al eens uitgesproken door de gemeenteraad. De nieuwe raad heeft dat maandagavond nog eens bekrachtigd om de urgentie aan te tonen. Een motie van de PVV en de VVD, waarin op korte termijn om beleid wordt gevraagd, kreeg unanieme steun.

Het aangenomen voorstel stuurt vooral aan op het onderzoeken van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Deze belasting is bedoeld voor voorwerpen die op, onder of boven gemeentegrond worden geplaatst. Vaak gaat het om uithangborden of luifels van winkels, maar precario kan ook van toepassing zijn op bouwcontainers of steigers.

Gelijke regels

Als het aan de PVV ligt, komt die belasting er ook voor deelscooters. "We hebben nu al drie aanbieders in de stad, zonder dat we beleidsregels hebben opgesteld. Deze bedrijven maken gebruik van commerciële grond", aldus fractievoorzitter Hidde Heutink. Opvallend, want de PVV is principieel tegen het heffen van een aantal belastingen zoals precario. "Maar tot die tijd geldt: gelijke regels voor iedereen. Dus ook voor deelvoertuigen."

Meerdere mogelijkheden

Of de oplossing daadwerkelijk in het heffen van belastingen ligt, dat vragen de andere fracties zich af. "Gaan we dan ook alle bedrijfsbusjes aanslaan voor precario, aangezien ze gebruik maken van de openbare ruimte?", wil Gertjan Tillema (D66) weten. Ook is de vraag of met belasting het probleem van de overlast wordt opgelost.

Ook wethouder Jurgen van Houdt is niet direct overtuigd, maar hij wil wel uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. "Daarbij valt wat mij betreft ook te denken aan bijvoorbeeld parkeertarieven voor scooters", aldus Van Houdt. Er wordt ook gekeken naar het aanwijzing van specifieke parkeerplekken, alleen voor elektrische deelscooters en deelfietsen, zogenaamde 'hubs'.

Veel vraag naar deelscooters

Hoe dan ook, de unaniem gesteunde motie roept het college op om haast te maken met het nadenken over (tussentijdse) oplossingen en mogelijkheden. Voor de zomer wordt de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken.

Wethouder Van Houdt zegt dat het wel even zal duren voordat er structureel beleid is. Daarvoor worden nog onderzoeken gedaan naar de behoefte aan deelvervoer in Enschede. Het beperken deelvoertuigen met een maximumaantal ziet hij niet zitten. "Deze bedrijven zullen niet meer scooters plaatsen dan waar naar vraag naar is", meent Van Houdt. En die vraag is groot. "Een op de tien Enschedeërs heeft het afgelopen jaar al gebruik gemaakt van een deelscooter."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.