Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Nieuwe coalitie Enschede maakt plannen bekend: heropening De Brug en 'patseraanpak'

Samen trots op Enschede. Zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord van Enschede. 'Simpel in zijn eenvoud', aldus wethouder Niels van den Berg van Burgerbelangen deze maandagmiddag bij de presentatie van het akkoord. Zoals verwacht levert zijn partij twee van de vijf wethouders. De andere drie coalitiepartners, VVD, PvdA en ChristenUnie, stellen elk één wethouder kandidaat.

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen inmiddels 88 dagen geleden zijn, hebben de onderhandelingen tussen de vier beoogde partners vooral in de maand mei plaatsgehad. Er is redelijk snel tot een coalitieakkoord gekomen. Een 'akkoord op hoofdlijnen' zoals dat heet, waarbij niet alle plannen en ideeën tot in detail zijn vastgetimmerd.

Vrije kwesties

De afgelopen vier jaar ging het binnen de coalitie van BBE, VVD, PvdA, ChristenUnie en toen nog D66 niet vlekkeloos, met als een gevolg een gebrek aan onderling vertrouwen. Mede daardoor is er gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met coalitie die met 20 zetels slechts een minimale meerderheid in de gemeenteraad geniet.

Een aantal heikele kwesties van de afgelopen coalitieperiode is dan ook niet hard vastgelegd. Een voorbeeld daarvan is vluchtelingenopvang. Als er een vraag komt vanuit het Rijk, dan wordt die vraag als vrije keuze aan de gemeenteraad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de eventuele keuze voor windmolens in het buitengebied.

Coalitieakkoord
Burgemeester Roelof Bleker krijgt van (kandidaat-)wethouder Niels van den Berg (links) het eerste exemplaar van het coalitieakkoord 'Samen trots op Enschede'
Beeld: Ernst Bergboer

Heropening De Brug

In grensdorp Glanerbrug zal het coalitieakkoord in ieder geval met gejuich worden ontvangen. In het coalitieakkoord is een eenmalige investering van 2,2 miljoen euro opgenomen om de heropening van zwembad De Brug mogelijk te maken. Van de lokale gemeenschap zal bij de instandhouding van het bad, dat in 2017 vanwege een bezuiniging werd gesloten, waarschijnlijk wel wat worden gevraagd.

Andere organisaties die om een structurele bijdrage van de gemeente vragen om het hoofd boven water te kunnen houden, staan nog even in de wachtrij. Het gaat om de IJsbaan Twenthe en streekomroep 1Twente. Dit najaar wordt een eventuele structurele bijdrage overgelaten aan de gemeenteraad.

Patseraanpak en gratis parkeeruurtje

Een eerste greep uit de plannen van de nieuwe coalitie omvat onder meer een oplossing voor de verkeersdruk op de singels. In de parkeergarages wordt het eerste uur parkeren gratis gemaakt indien het binnenstadbezoek ook tot maximaal 60 minuten beperkt blijft.

In het afvalbeleid wordt het 'gratis' stortquotum voor grofvuil verhoogd naar 300 kilogram per huishouden en wordt er een periodieke ophaalronde van grofvuil aan huis beloofd.

Ook veiligheid is een belangrijke thema. Er wordt werk gemaakt van een 'patseraanpak' om met name drugscriminaliteit en drugsdealers te kunnen bestrijden. Het cameratoezicht wordt uitgebreid waar dat nodig is.

Vijf wethouders, één nieuw gezicht

Het is Burgerbelangen niet gelukt om de verkiezingswens van een zesde wethouder ten uitvoer te brengen. En omdat er maar één wethouder (June Nods van D66) afscheid neemt, betekent dit automatisch dat het college straks maar één nieuw gezicht telt en louter uit mannen bestaat.

Lees verder onder de afbeelding

20220311 ITV80 partijgesprekken 2119 gast BBE Niels van den Berg en Marc Teutelink CLEAN
Marc Teutelink (links) is de nieuwe wethouder in Enschede en naast Niels van den Berg (rechts) de tweede van Burgerbelangen.
Beeld: Ernst Bergboer

Marc Teutelink neemt de vrijgekomen portefeuille van Nods over. Dat betekent dat hij onder meer verantwoordelijk wordt voor financiën, leefomgeving (zoals afvalbeleid) en dienstverlening. Daarnaast neemt Teutelink mobiliteit over van wethouder Jurgen van Houdt. Marc Teutelink was acht jaar lang raadslid van Burgerbelangen, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter.

VVD’er krijgt thuishulp

De portefeuilles van de andere wethouders blijven grotendeels gelijk. Dat houdt in dat Arjan Kampman (PvdA) ook de komende jaren bezig blijft met bijstand, werkgelegenheid en de transitie in het sociale domein. Loco-burgemeester Niels van den Berg (BBE) blijft verantwoordelijk voor duurzaamheid, sport en zal ook een deel van de veiligheidstaken op zich nemen.

Jurgen van Houdt (ChristenUnie) heeft afstand gedaan van mobiliteit en infrastructuur, maar krijgt de portefeuille jeugd en gezin daar voor terug. Ook maatschappelijke opvang, onderwijs en gezondheid zitten in zijn pakket. Jeroen Diepemaat (VVD) mag zich blijven bezighouden met bouwen en wonen en neemt bovendien Wmo (huishoudelijke hulp) over van Niels van den Berg en economische ontwikkeling van Nods.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.