Verkeer
Weer
Zoek
Nieuws
Enschede

1Twente kan 2022 uitzingen, later dit jaar debat over structurele bijdrage van gemeente Enschede

20200903 1 TWENTE COENKRUKKERT 10
Beeld: Coen Krukkert

In afwachting van een structurele oplossing is het voortbestaan van 1Twente tot 1 januari 2023 in ieder geval verzekerd. De gemeenteraad heeft maandagavond besloten dat financiële problemen die een belemmering vormen om het einde van dit kalenderjaar te halen, uit de weg worden geruimd. Een motie van de PVV en EnschedeAnders, om binnen twee weken het benodigde bedrag over te maken is door bijna de voltallige raad aangenomen.

In het nieuwe coalitieakkoord was al opgenomen dat het college 1Twente - lopende het onderzoek naar de toekomst - niet wil laten omvallen. Daarvoor is echter een besluit van de gemeenteraad nodig en dat was er maandag, vlak voor het ruim twee maanden durende zomerreces, nog altijd niet. "Een opdracht vanuit uw raad zou mij daarom enorm helpen", was de positieve reactie van wethouder Niels van den Berg op de motie.

Wachten op visie

Lang zag het er niet naar uit dat er brede steun zou komen. Er bleek in de gemeenteraad veel onduidelijkheid over eerder gemaakte afspraken. In december kreeg 1Twente in een tumultueuze vergadering 200.000 euro om lopende problemen af te dekken, onder voorwaarde dat er voor de zomervakantie een visie op structurele financiering zou liggen.

Maar die visie laat tot na het zomerreces op zich wachten, omdat een onafhankelijk onderzoek naar de meerwaarde van een lokale omroep in de Enschedese samenleving pas net is afgerond. De rekeningen moeten echter betaald, waardoor zich opnieuw donkere wolken samenpakken. Het bestuur van 1Twente was het gebrek aan perspectief en de onzekerheid rond financiering zat en stapte twee weken geleden op.

Verschillende scenario's

Met de steun voor de motie belooft de gemeente Enschede alsnog op zeer korte termijn een voorschot te doen ter hoogte van het bedrag dat 1Twente nodig heeft. Dat wordt met de omroep bekeken. Eerder is een bedrag van 2 ton genoemd. Het voorstel van de PVV en EnschedeAnders is door bijna alle raadsfracties ondersteund. Alleen D66 stemde tegen.

Corine Böhmers 1 Ernst Bergboer
Lees ook
Bestuur van 1Twente stapt op: gebrek aan structurele financiering nekt gezonde bedrijfsvoering

"Wat we ook constateren is dat we een fors lager bedrag betalen dan gemeenten met een vergelijkbare omroep", aldus PVV-fractievoorzitter Hidde Heutink. "Wij betalen 68 cent per inwoner, waar andere gemeenten ruim boven de 2 euro zitten. Dat kan en moet anders."

De vraag in hoeverre het anders gaat worden komt na de zomervakantie aan de orde. Dan gaat de gemeenteraad in debat over een structurele subsidie voor 1Twente vanaf volgend jaar. Het idee is dat er verschillende scenario's ter overweging aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.