Verkeer
Weer
Zoek

Rechts blok in Enschedese gemeenteraad zet de deur naar burgerluchthaven weer open

De Enschedese gemeenteraad heeft, aan de hand van VVD, BBE, CDA en PVV, de deur naar een burgerluchthaven weer opengezet. In een motie heeft het college opdracht gekregen de mogelijkheden voor een dergelijke ontwikkeling te onderzoeken.

Acht jaar geleden oordeelde de raad, na een lang en hevig debat, dat burgerluchtvaart in Enschede geen toekomst heeft. Dat oordeel stoelde op het advies van een commissie van wijzen, die de mogelijkheden van de voormalige luchtmachtbasis voor de ontwikkeling van de regio onderzocht. Die commissie adviseerde af te zien van burgerluchtvaart en het vliegveld te gebruiken voor de ontwikkeling van hoogwaardige technologie. Het was de geboorte van Technology Base Twente.

De motie die maandagavond werd ingediend, wilde, om met de woorden van Malkis Jajan (VVD) te spreken, ‘het taboe op die beslissing er vanaf halen’.

Wat moeten we met die luchthaven?

Van die ontwikkeling van hoogwaardige technologie is vooralsnog niet veel terechtgekomen. Boven zowel Technology Base als het evenemententerrein op het voormalige vliegveld pakken donkere wolken samen. Van banengroei is vrijwel geen sprake, grootschalige technologische ontwikkelingen blijven uit, stikstofbeperkingen knijpen eventuele verdere groei en ontwikkeling af. Daarmee doemt de aloude vraag weer op de aan horizon: Wat moeten we met die luchthaven?

Verkenning, maar met de ambitie om te komen tot een burgerluchthaven

Dat vijf partijen nu, alle klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsambities ten spijt, de deur naar burgerluchtvaart in Twente weer openzetten, ligt in dat opzicht dan ook voor de hand. De motie daartoe gaat verder dan een verkenning van mogelijkheden. Daarin wordt het college gevraagd de ambitie uit te spreken om te komen tot een burgerluchthaven.

Uitwijkmogelijkheid voor Schiphol

In het debat over de kwestie spraken zowel Jajan als diens coalitiegenoot Barry Overink (BBE) en Hidde Heutink (PVV) van vakantievluchten en uitwijkmogelijkheden voor Schiphol, dat tegen de grenzen van verdere groei loopt. Overink grapte dat een vliegveld in Twente duurzamer is: ‘Dan hoeven we niet meer naar Schiphol te rijden.” Hij had net ‘zelf ook weer lekker geboekt’.

Het goede voorbeeld

In een eerder debat maandagavond - over verduurzaming van de warmtevoorziening in Enschedese woningen en panden - lag de nadruk nog op de voorbeeldfunctie van het openbaar bestuur in klimaataanpassingen. Een voorstel van VOLT om gedragsverandering mee te nemen als onderdeel van het beleid, haalde geen meerderheid omdat het ‘te dwingend’ zou zijn. Het belang van het geven van het goede voorbeeld werd wel gesteund.

De komst van een burgerluchthaven in Lelystad, ook een uitwijkmogelijkheid voor Schiphol, werd eerder dit jaar tegengehouden door het Ministerie. In Enschede stemde een meerderheid van VVD, BBE, CDA, PVV en Forum voor Democratie voor een Twentse variant.

Boeings op Airport Twente 2 Ernst Bergboer
Als het aan VVD, BBE, CDA en PVV ligt, landen er in de toekomst weer Boeings op Vliegveld Twenthe (en niet om daar gesloopt te worden)
Beeld: Ernst Bergboer
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.