Enschede

Enschede wil in sneltreinvaart tijdelijke woningen bouwen en vraagt het Rijk om toestemming

Tijdelijke huizen die zijn bedoeld om de druk op de Enschedese sociale woningmarkt te verlichten. Via een spoedprocedure moeten ze er binnen ruim een half jaar al staan, al is het nog totaal onduidelijk op welke locatie. Toch wordt de gemeenteraad nu gevraagd toestemming te verlenen voor deze 'doorgeefwoningen'.

Woonunits ut
Voorbeeld van tijdelijke woningen zijn de extra woonunits op de campus van de UT die eerder dit jaar zijn geplaatst. © RTV Oost

De druk op de sociale woningmarkt neemt toe. De gemeente Enschede en de woningcorporaties vrezen dat de gemiddelde zoektijd oploopt van 8 naar 12 maanden, terwijl is afgesproken dat een wachttijd van meer dan een jaar niet wenselijk is. Door binnen nu en twee jaar 100 tot 200 'tijdelijke' woningen te bouwen, moet voorlopig de grootste druk van de ketel worden gehaald.

Spoedprocedure

Een normale woningbouwprocedure duurt minstens zes maanden, los van eventuele bezwarenprocedures. In de meeste gevallen moet het bestemmingsplan namelijk gewijzigd worden. De gemeente Enschede heeft door de toenemende druk op de sociale woningmarkt naar eigen zeggen geen tijd om lange procedures af te wachten en heeft het Rijk om hulp gevraagd.

icon_main_info_white_glyph

Sociale woningmarkt oververhit

De druk op de sociale woningmarkt neemt volgens de gemeente Enschede en de vijf woningcorporaties toe vanwege een aantal ontwikkelingen:
- De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op van 8 naar 12 maanden. De wachttijd voor een woning in een voorkeurswijk kan oplopen tot 4 jaar.
- Het aantal sociale huurwoningen kan de komende vijf jaar slechts minimaal groeien vanwege grote verduurzamingsopgaven in de wijken (sloop/nieuwbouw, renovatie met herhuisvesting van bewoners).
- Toename van het aantal statushouders en Oekraïense vluchtelingen.
- Sterke prijsstijgingen in koopwoningen, waardoor doorstroming vanuit sociale huur bijna stilstaat.

Die hulp moet komen vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het college vraagt minister Hugo de Jonge om via de Crisis- en Herstelwet buiten de reguliere procedures om woningen te mogen bouwen. In dat geval kan er binnen acht weken groen licht komen.

In Enschede gaat het om woningen die voor een periode van maximaal 20 jaar blijven staan, waarna er een definitieve invulling van de betreffende locaties kan komen. De modulaire woningen worden in de fabriek gemaakt en vrijwel kant-en-klaar afgeleverd op de toekomstige locatie, zodat de stikstofuitstoot minimaal is.

Vier locaties in beeld, maar geheim

Zodra er toestemming komt vanuit het kabinet om de spoedprocedure te hanteren, wil de gemeente Enschede ook direct aan de slag. Daarom wordt de gemeenteraad nu al gevraagd om een noodzakelijke 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de bouw van doorgeefwoningen.

Dat is frappant, omdat de definitieve locaties nog niet eens in beeld zijn. Er zijn de afgelopen periode 100 potentiële plekken bekeken, waarvan er nog 4 nader worden onderzocht. Tot die onderzoeken zijn afgerond wil de gemeente ze niet prijsgeven. Raadsleden weten dus nog niet precies waar ze hun 'geen bedenkingen' voor afgeven.

Banner samenwerking 1Twente en RTV Oost

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.