Hengelo

Het nieuwe Hengelose college zoekt verbinding met de inwoner

Als het aan de nieuwe coalitie ligt, dan moet Hengelo de komende jaren nóg aantrekkelijker worden. Een stad met leefbare wijken, waar volop de verbinding met de inwoners wordt gezocht. Deze week is het coalitieprogramma ‘Hengelo in verbinding’ gepresenteerd, waarin de koers voor de stad op hoofdlijnen staat uitgestippeld.

Inwoners centraal

Twee maanden waren in Hengelo nodig om tot een collegeakkoord te komen. Vrijdag gaf fractievoorzitter van BurgerBelangen Han Daals namens de grootste partij tekst en uitleg samen met onderhandelaars Mitchell Boers (VVD), Sebastiaan van der Pal (D66), Vincent ten Voorde (PvdA) en Ron Wesseling (CDA) over de koers van het nieuwe college.

De inwoners van de stad moeten de komende vier jaar écht centraal gaan staan, aldus de vijf: “Voor ons is dat van het allergrootste belang. We moeten weer de verbinding zoeken. Je ziet dat er afstand is ontstaan in Hengelo tussen bestuur en inwoners. We willen dus weer dichter naar die inwoner toe”, aldus Daals.

Zie ook: Collegeprogramma 2022-2026 (externe link)

icon_main_quote_red_glyph

"We moeten weer de verbinding zoeken. Je ziet dat er afstand is ontstaan in Hengelo tussen bestuur en inwoners. We willen dus weer dichter naar die inwoner toe.”

Han Daals, fractievoorzitter BurgerBelangen

De wijken in

“We moeten als college écht zichtbaar zijn in de stad”, zegt Ron Wesseling van het CDA. Maar wat betekent dat concreet? “Ophalen wat er leeft bij de inwoners en daarmee aan de slag gaan om Hengelo mooier en beter te maken.” De grote vraag is hoe het nieuwe college dat strak gaat aanpakken. “We zetten heel erg in op contacten in de wijken in wijkcentra, samen met wijkverenigingen en instanties”, aldus Wesseling.

Dat betekent straks dat wethouders én ook raadsleden zich meer moeten laten zien in de wijken, bijvoorbeeld via werkbezoeken en informeel contact. Sebastiaan van der Pal, fractievoorzitter van D66, zegt zelf het goede voorbeeld al te geven: “Ik ben zelf ook lid geworden van een wijkvereniging. Puur om te kijken wat er leeft. Je hoort verhalen dat mensen teksten met '30-kilometerzones' op de weg tekenen. Als dat gebeurt, dan zijn wij echt te laat. Je moet echt van tevoren signaleren en zorgen dat het niet escaleert. Dat betekent naar de mensen toegaan en vragen wat we voor ze kunnen doen.”

Tb boer daals coalitieprogramma hengelo
Vrijdag gaf Han Daals, fractievoorzitter van BurgerBelangen, (links) namens de grootste partij tekst en uitleg over het collegeprogramma. Rechts naast hem op de foto fractievoorzitter Mitchell Boers (VVD) © 1Twente

Wonen

Alle partijen zeggen tevreden te zijn met de portefeuilles die ze hebben binnengehaald. Zo heeft de VVD ingezet op wonen, werk en veiligheid. In het dossier wonen liggen de komende jaren stevige uitdagingen, met een woningmarkt die nagenoeg op slot zit. Er is geen doorstroom en worden te weinig betaalbare woningen voor starters gebouwd.

“Meer betaalbare woningen is dan ook een belangrijk punt”, zegt VVD-fractievoorzitter Mitchell Boers. “We hebben gekozen om te bouwen naar behoefte. Je moet goed kijken wat er voor de korte termijn nodig is en voor de lange termijn.” De liberalen houden ook economische zaken en mogen hun tanden zetten in de spoorzone, de binnenstad en de ontwikkeling van Hart van Zuid, dit onder leiding van wethouder Gerard Gerrits.

Opvallend is dat de vijf partijen aangeven dat wat hen betreft Hengelo de komende jaren moet uitgroeien tot een stad met meer dan 100.000 inwoners, iets dat de afgelopen jaren geen doelstelling was. Groei van de stad is nodig vanwege de vergrijzing de komende jaren en om daarmee de bestaande economie in de toekomst te waarborgen.

icon_main_quote_red_glyph

"Je moet echt van tevoren signaleren en zorgen dat het niet escaleert. Dat betekent naar de mensen toegaan en vragen wat we voor ze kunnen doen.”

Sebastiaan van der Pal, fractievoorzitter D66

Wijkgerichte, preventieve aanpak

De PvdA wil zich onder meer inzetten op een wijkgerichte, preventieve aanpak om daarmee ook de stijgende zorgkosten in toom te houden. De partij heeft wmo, zorg en welzijn in de portefeuille zitten met Marie-José Luttikholt als wethouder (zie kader) aan het roer.

“Er liggen uitdagingen in het sociaal domein. Daarvoor zijn creatieve oplossingen nodig. We kijken naar een andere manier om het inkoopproces van zorg in te richten, maar we moeten met name aan de voorkant gaan zitten”, zegt fractievoorzitter Vincent ten Voorde van de PvdA.

De socialisten hebben ook cultuur binnengehaald. “We hebben ons hard gemaakt voor een permanente kunstzaal in de stad. Die hebben we weten te verankeren, dankzij Marie-José. Daarnaast is het van belang dat kunst- en cultuur écht een gezicht gaat krijgen in de gemeente.”

icon_main_info_white_glyph

PvdA is akkoord met deelname

Vrijdagavond is de algemene ledenvergadering van de PvdA Hengelo akkoord gegaan met deelname aan het nieuwe college in Hengelo. Marie-José Luttikholt is daarbij voorgedragen als wethouder. De PvdA is de enige partij die vooraf aan de leden om toestemming voor deelname aan een college moet vragen. Dat is statutair zo vastgelegd. Vincent ten Voorde volgt Luttikholt op als fractievoorzitter.

Tn van der pal ten voorde coalitieprogramma hengelo
Fractievoorzitters Vincent ten Voorde (PvdA) (rechts op de foto) en Sebastiaan van der Pal (D66) (links op de foto) gaven vrijdag een toelichting wat er de komende jaren anders moet in de stad. © 1Twente
icon_main_quote_red_glyph

"We kijken naar een andere manier om het inkoopproces van zorg in te richten, maar we moeten met name aan de voorkant gaan zitten.”

Vincent ten Voorde, raadslid PvdA Hengelo

Verbeteren dienstverlening

Ook het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente staat hoog op de agenda bij de coalitiepartijen. Daarover is de laatste weken veel te doen. Zo kunnen inwoners niet meer zomaar binnenlopen op het Publieksplein voor verlengen van een rijbewijs of paspoort, maar moet er weken van tevoren een afspraak worden gemaakt via internet.

De vijf partijen, die nu samen de nieuw coalitie vormen, vinden dat een goede samenwerking met inwoners, maar ook met ondernemers en organisaties begint met een goede en laagdrempelige dienstverlening. Daarmee kan het nieuwe college dus meteen aan de slag.

Installatie wethouders

Daals keek vrijdag met een goed gevoel terug op het formatieproces. “We hebben een zestal gesprekken gehad en hebben dit voortvarend gedaan in dagsessies en avondsessies in een zeer constructieve, enthousiaste sfeer. Dat heeft ertoe geleid dat we vorige week zaterdag de laatste puntjes op de i hebben gezet voor het collegeprogramma.”

Komende woensdag worden de wethouders geïnstalleerd. Dit zijn Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Gerard Gerrits (VVD), Hanneke Steen-Klok (CDA), Marie-José Luttikholt (PvdA), Claudio Bruggink (D66). Daarna gaat het werk beginnen en kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken. “Aan de slag met de raad, de inwoners en alle belangrijke partners in de stad”, aldus Daals.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.