Enschede

Hier worden woningen gebouwd als Enschede groeit naar 170.000 inwoners

Er loopt veel te veel talent na de studie de stad uit. Enschede wil met name mensen in de midden- en hogere inkomensgroepen aantrekken en vasthouden. De stad houdt rekening met een groei van 5.000 tot 10.000 inwoners.

339103 jannink kwartier
Om al die nieuwe inwoners een plek te kunnen bieden, is een aantrekkelijk woningaanbod van belang. Nu al weet de gemeente waar er gebouwd moet worden, naar gelang het inwoneraantal toeneemt.

160.000
Drie scenario's zijn er vastgelegd. De eerste gaat uit van een Enschede met 160.000 inwoners. Dat is maar iets meer dan nu.

Het eerste scenario wordt bereikt als alle woningbouwplannen die nu worden uitgevoerd, zijn afgerond. Het gaat om plannen in onder meer Laares, Boddenkamp en het Janninkkwartier (Cromhoffbleek). Ook de 500 appartementen die aan de Kop Boulevard worden gebouwd valllen hieronder.

165.000
Als de stad zich doorontwikkelt naar 165.000 inwoners - en daar gaat de gemeente wel van uit - moeten er ruwweg 3.500 tot 5.000 woningen aan de huidige voorraad worden toegevoegd. De regel is dat dit binnen de stadsgrenzen wordt opgevangen. Bijvoorbeeld door onbruikbare gemeentelijke panden te slopen.

Het voormalige Wegenerpand en het omliggende terrein aan de Getfertsingel/Zuiderval, is een concreet voorbeeld. Momenteel dient het pand als creatieve broedplaats voor kunstenaars en als tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoeker. Zodra de huidige woningbouwplannen zijn afgerond is het pand rijp voor de sloopkogel.

De gemeente denkt aan minimaal 90 grondgebonden woningen met uitzicht op het Cromhoffpark in het gebied tussen de Zuiderval en de Burgemeester van Veenlaan. Andere nieuwbouwlocaties die de gemeente op het oog heeft zijn in De Posten, het gebied ten noorden van sportpark Bultserve in Glanerbrug en locaties in de wijk Twekkelerveld.

170.000
Maar Enschede kijkt nog verder. Wat als er in de toekomst 170.000 inwoners gehuisvest moeten worden? Voor dat scenario wordt een 'strategische woningvoorraad' vastgelegd. Die mag pas aangesproken worden als de grens van 165.000 inwoners is gepasseerd.

Vanaf dat moment worden nu nog braakliggende gronden in de Eschmarke ontwikkeld. Daaronder ook het Eschmarkerveld, waar een paar jaar geleden nog een asielzoekerscentrum gebouwd zou worden.

Een andere beoogde nieuwbouwlocatie is het Wethouder Horstmanpark. Dat wordt nu nog gebruikt door voetbalclubs SVV en TVV, American Footballclub Bronco's en de rugby'ers van ERC. Ook de beoogde nieuwe ontsluitingsweg tussen de Universiteit Twente en de luchthaven gaat dwars over het huidige sportpark.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. Foto: Emiel Muijderman.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.